Eşi Çavuşaki Mustafa bin Cemali Trablusgarp'a gittiğinden beri kendisini nafakasız bıraktığından eşinin Bu taraf celbiyle kendisini iaşeye icbar edilmesi aksi takdirde boşanması için tenbihte bulunulmasına dair Halime binti Hüseyin Görtaki'nin dilekçesi.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVFM00215.jpg732.66 KBJPEG
ACCEVFM00215A001.jpg584.19 KBJPEG
Başlık
Eşi Çavuşaki Mustafa bin Cemali Trablusgarp'a gittiğinden beri kendisini nafakasız bıraktığından eşinin Bu taraf celbiyle kendisini iaşeye icbar edilmesi aksi takdirde boşanması için tenbihte bulunulmasına dair Halime binti Hüseyin Görtaki'nin dilekçesi.
Tanım
Hanya Niyabet-i Şeriyesi Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir. [7 Rebiyülahir 1309]
Yayın Tarihi
1891-10-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54248
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVFM00215
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.