1-20 / 386
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVFM00347.jpg.jpg
Hüseyin bin Halil Şiblazaki ile Arize binti Ali Arnavutaki'nin izdivaç akidnamesi. [7 Şevval 1310]-1893-04-24
ACCEVFM00381.jpg.jpgKasab Hasan bin Abdullah ile Mevlüde binti Mehmed Eibtaki'nin nikah akidnamesi. [7 Cemaziyelevvel 1310]-1892-11-27
ACCEVFM00323.jpg.jpgİmam Mehmed Efendi bin Abdurrahman Tunuslu ile Halime binti Hüseyin Bingazili'nin nikah akdi. [29 Recep 1311]-1894-02-05
ACCEVFM00321.jpg.jpg
Aziz bin Ahmed Mertefaki ile Ayşe binti Hacı İbrahim Vanturaki'nin nikah akdi. [12 Şevval 1312]-1895-04-08
ACCEVFM00288.jpg.jpg
Girid Zabtiye Alayının 1. Taburunun 1. Bölüğü neferatından Emin ibn İsf(k)ilaraki Kamil ile Halime Havva binti Cemali Aklimaçaki arasındaki nikah akid belgesi. [28 Cemaziyel-Ahir 1306]-1886-03-01
ACCEVFM00319.jpg.jpg
Kasap ali Bin Hüseyin Antaki ile Melek binti Ramazan Bahrizaki'nin nikah akdi. [20 Cemaziyelevvel 1314]-1896-10-27
ACCEVFM00283001.jpg.jpg
Mollazade Tayyib Ağa'nın hicretinden önce eşiyle arasındaki davasının vekili İspiryazdon Maço davayı ikmal etmiştir. Nafaka ücretiyle nizamiye masrafı Bidayet Mahkemesi'nce tasdik edilen paranın verilmesini vasi Ali Talat Bey'in taleb ettiğine dair takrir.-1895-05-15; 1895-05-18
ACCEVFM00263.jpg.jpg
Towards the public prosecutor: Ivraim Moraitakis reported to the Chania mufti Mehmet Semounddin, that his wife has relations with the sergeant of the gendarmerie Mehmet Emin Karakoulakis and asked for divorce.-1919-02-21; 1919-02-22
ACCEVFM00234.jpg.jpg
Kendisine ait olup eşi Koçu Bilalopola Kamile Hanım Nezdindeki eşyalarını talep eden Hasan imzalı dilekçe. [26 Safer 1315]-1897-07-27
ACCEVFM00219.jpg.jpg
İbrahim Ağa bin Hacı Osman Çamaki ile Azize binti Hüseyin Badraki'nin nikah akdi. [17 Şaban 1315]-1898-01-11
ACCEVFM00206.jpg.jpgFaful ibn Mehmed İsmailaki ile Kumkapı'da vaki Aşagıki Mahallesi'nde sakine Meryem binti Arnebudaki'nin nikah akdi. [5 Rebiyülevvel 1310]-1892-09-27
ACCEVFM00155.jpg.jpg
Kumkapı sakinelerinden Hatice binti Hacı Ahmed Makri adlı hanım'ın eşi Misbah El-Nismari'den boşanmak istediğine dair dilekçesi ve görülen mahkeme zabıtlarını ihtiva eden dosya.-1922-07-28
ACCEVFM00151.jpg.jpgThe Holy Judge of Chania refering to the Public Prosecutor (Isagelea): He states that Housein Vergerakis divorced his wife Halime, daughter of Halil Kapetanaki, 20 days ago and abandoned her with their three-month old daughter without any alimony.-1914-08-19
ACCEVFM00137.jpg.jpg
Yeni Mahalle sakinlerinden Fatma binti Hasan Meşruba adlı hanımın Haydarzaki Hüseyin adlı şahıs ile evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair ilam. [2 Haziran 1309]-1893-06-14
ACCEVFM00109.jpg.jpgHasan Kapudanakinin geçici olarak teyzesinin yanına verdiği ayrıldığı eşinden olan 12 yaşındaki kızını evlendikten sonra yanına almak istemiş ise de kızın teyzesinin buna mani olmasına karşı tedbir alınmasına dair verdiği dilekçe [10 Cemaziyel ahir 1311]-1893-12-19
ACCEVFM00129.jpg.jpgYeni Mahalle sakinelerinden Dirayet binti Selim Leylaki ile İbrahim bin Mehmed Mısırlaki'nin evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yeni Mahalle Muhtarı Kakacaki Mustafa ile İmamı Şakir mühürlü ilm-i haber. [3 Haziran 1311]-1895-06-15
ACCEVFM00102.jpg.jpg
Eşi Hanya Jandarma Mülazım-ı Sanisi Hocaki Emin Ağa'nın bir fahişe alıp evine getirip, parasını bu kadına harcayarak kendisine kötü davrandığından eşinin mahkemeye çağrılarak boşanmalarına dair Cemile Hacı Latifopolanın dilekçesi. [5 Ağustos 1314]-1898-08-17
ACCEVFM00071.jpg.jpgEşinin annesi Gonca binti Mehmed Kodakinin rızası ile evlendiği Şahine binti Hacı Derviş, sebepsiz yere eşinin alarak götüren kayınvalidesinden şikayeti ve gereğinin yapılmasına dair arızhali. [2 Ağustos 1304]-1888-08-14
ACCEVFM00045.jpg.jpgKendisini sebepsiz yere ve nafakasız olarak terk eden [Hanya] Kumkapı sakinlerinden Cemal Mehmed Said Mısrinin bulunmasına dair Fatma binti Mehmed Ömerin dilekçesi. [12 Haziran 1305]-1889-06-24
ACCEVFM00057.jpg.jpgKendisine sebepsiz yere kötü davranan eşi Kumkapı Mahallesi sakinlerinden İbrahim bin akil hakkındaki şikayeti. [29 Eylül 1304]-1888-10-11
1-20 / 386
Discover
Browse