Perovelya Kariyesinde sakin Maralaki Hüseyin Ağa'nın kerimesi Mevlide, kariye-i mezkure sakinlerinden Boçokaki Ali Ağa ile evleneceğinden evlenmelerine mani-i şer'i olmadığına dair kariye-i mezkure muhtarı mühürlü ilm-i haber.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVFM00208.jpg519.21 KBJPEG
Başlık
Perovelya Kariyesinde sakin Maralaki Hüseyin Ağa'nın kerimesi Mevlide, kariye-i mezkure sakinlerinden Boçokaki Ali Ağa ile evleneceğinden evlenmelerine mani-i şer'i olmadığına dair kariye-i mezkure muhtarı mühürlü ilm-i haber.
Yayın Tarihi
1894-06-28
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54247
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVFM00208
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.