Müteveffa Molla Hüseyinaki Recep Efendi'nin terekesi.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVS00083.jpg1.47 MBJPEG
ACREVS00083A001.jpg1.12 MBJPEG
ACREVS00083A002.jpg1.25 MBJPEG
ACREVS00083A003.jpg1.27 MBJPEG
ACREVS00083A004.jpg1.21 MBJPEG
ACREVS00083E001.jpg1,002.74 KBJPEG
ACREVS00083E00101.jpg994.98 KBJPEG
Başlık
Müteveffa Molla Hüseyinaki Recep Efendi'nin terekesi.
Tanım
Müteveffa Molla Hüseyinaki Recep Efendi'nin terekesinin varidat ve masarifat muhasebesi. [11 Kanun-i Evvel 1313]
Yayın Tarihi
1897
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54085
Koleksiyonlar
Kod
ACREVS00083
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.