1-20 / 112
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVS00055000.jpg.jpg
Büyük dedesi Veysi Çelebi bin Mahmud Vakfı gereğince Resmo Mülhakatı'nda Milopotamu Kazası, Margorinis Nahiyesi Birino Kariyesi civarında Ayazmacı'daki mülk ve vakıf akarının masraflarından sonra kalanın mirasçı olan torunlarına dağıtılması hususunda karar-1902-04-01
ACREVS00035.jpg.jpg
Hamide Hacalopola'nın bila-veled ve bila-vasiyet vefat ettiği, Nazife binti Hasan (?)Zaki'nin mirasçı olarak tanınması için Nazife Hanım'ın eşi İbrahim Hacalaki ibn Ahmed'in dilekçesi üzerine Resmo Sancağı Mahkeme-i Şeriyesi Niyabet Vekaleti'nin kararı.-1920-10-12; 1920-12-12
ACREVS00033.jpg.jpg
Maktulen vefat eden Mercan Onbaşı'nın terekesinin eşi Fatma Hanım'a intikali hususunda Resmo Mahkeme-i Şer'iyyesi tarafından gönderilen tahrirat. [24 Kanun-i Evvel 1311]-1896-01-05
ACREVS00032.jpg.jpg
Ivraim of Mousa Digdarakis, heir by his father Mousa Efendi Digdarakis of the incomes from 14 ewkaf stores in Rethymno, agreed that the Ewkaf sold 2 of the stores to the mayor of Rethymno and with that money bought land property.-1900-02-08
ACREVS00007.jpg.jpgResmo sakinlerinden olup vefat eden Şerbetçaki Hüseyin Ağa ibn İsmail'in mirasının çocukları arasında taksimi hakkında. [7 Kanun-i Sani 1319]-1904-01-20
ACREVS00100.jpg.jpg
Towards Rethymno Court of First Instance / Lawsuit of the director of Rethymno Muslim Foundations and of manager Hatem Selimvegopoula, representing the Kara Mousa Passa (Paşa) Mosque of Rethymno, against the Georgios G. Kanakakis family, resident of Amnatos.-1910-06-14
ACREVS00096.jpg.jpg
Towards the Rethymno Holy Court. Suit of Nazife Mouladopoula and Natzige Mouladopoula, residents of Rethymno, against Tzemali Nami Mouladakis, resident of Rethymno.-1919-01-24
ACREVS00086.jpg.jpgNefs-i Resmo Kazası, Pirine Kariyesi ahalisindenken vefat eden babası Süleyman Ponsaki ve annesi Nazlı Cibopola'nın verasetleri kendisi ile kızkardeşlerine kaldığından bu hususta bir Kıta Şeri Yazı'nın kendisine verilmesine dair Ahmed Ponsaki'nin istidası-1911-07-17
ACREVS00005.jpg.jpgApplication of Emmanouil Hatzidakis to the directorate of Muslim Religious Foundations asking for a certification concerning the heirs of Hasan Skoubetoglou(?) or Skoubentedakis, who was the owner of the soap-factory which now belongs to Emmanouil Hatzidakis.-1912-06-23
ACREVS00112.jpg.jpgResmo Nahiyesi Kıpziyana Kariyesi sakinlerinden Hacı Ahmedaki Ehmed bin Ahmed'in terekesinin taksimine dair ilam. [5 Zilhicce 1284]-1868-03-29
ACREVS00104001.jpg.jpg
Katibaki Ali Ağa Bin Abdullah,Aliye binti İspataki Ali,Tenzile binti Ahmed Sarızaki bin Yusuf, Cemile binti Rüstem Kovasaki bin Mustafa, Loçaki Mustafa bin Hasan bin Abdullah ve Nazlı binti Mehmed, Müftüzade Mehmed Bey bin Ali Bin Subhi Efendi'nin terekeleri--
ACREVS00026000.jpg.jpg
Resmo'da vefat etmiş muhtelif eşhasın tereke defteri [1308]-1892
ACREVS00023.jpg.jpg
From the treasury of the administration of Rethymno Muslim Foundations, notary Haralabos Stamatakis received 4180.86 drachmas and also Georgios Maroulis and Stylianos Koutalakis, who acts in full authority of the heirs of Euaggelos Koutalakis, received 1798.14 drachmas.-1903-01-04
ACREVS00021.jpg.jpgVefat eden Hasan Mehmed Alaki'nin terk ettiği eytama ait zeytinliğin satılarak paranın yetimlerin nafakasına harcanması hususunda vasileri amcaları Murad Mehmed Alaki'ye mezuniyet verilmesine dair alınan karar.-1920-05-04
ACREVS00012.jpg.jpg
Resmo, Milopotamukazası, Romlu Köyü ahalisinden olup bir müddetten beri Nefs-i Resmo Yalı Mahallesi sakinlerinden ve tüccardan iken bundan önce bila-veled vefat eden Molla Hüseyinaki Recep Efendi'nin mirasına dair belgeler. [11 Kanun-i Evvel 1313]-1897-12-23
ACREVS00003.jpg.jpgResmo Sancağı İhtiyar Meclisi Heyet-i Alisi'ne hitaben Resmoda Miras kalan bir dükkanın satışı ve Müessese-i Diniye'ye ait olan hissesi ile İlgili dilekçe. [8 Temmuz 1334]-1918-07-08
ACREVS00001.jpg.jpgApplication of Tzemile, daughter of Ardi Hordakianakis or Karavitakis and wife of Hasan Klintanakis asking for a certification of inheritance of her father's property.-1921-02-27
ACREVS00094.jpg.jpgFatma Zemliyanopola binti Bilal'in veraseti oğlu Hasan'la kızları Adile ve Nazlı’ya kaldığına, merhum Kara Musa Paşa Evkafı müstegallatından Resmo, Arkadi Nahiyesi'ndeki tarla ve eşcarın validesinin Pederi Bilal Zemliyanaki'den annesine kaldığına dair dilekçe-1906-01-17
ACREVS00091.jpg.jpg
Delivery towards Hatitze Velidaki, on January the 4th, 1907. Attachment by Rethymno Muslim Foundations against: Debtor Mehmet Katzaledakis and heirs of the late guarantor Bentevi Velidakis or Lazakis.-1906-12-15
ACREVS00082.jpg.jpgResmo, Yıkık Cami Meşrutası'ndan, muhasebesinde mukayyet ve vakfiyesinde muharrer olan emlak ve akarın tevliyeti caminin banisi Kabali İbrahim Ağa'ya meşrutken vefat etmesiyle tevliyetin Mehmed, Nuriye, Ümmü Gülsüm ve Hamideye intikal ettiğine dair ilam.-1899-03-08
1-20 / 112
Discover
Browse