Eşi Adile Mezarcızopola'nın çocukları İsmail, Mehmed ve Elfiye'ye kalan terekesi Eytam İdaresi tarafından idare olunmaktaysa da çocuklardan Elfiye vefat ettiğinden emlak hasılatından biriken paranın kendisine havalesine dair Mesud İsmail imzalı istida.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVS00077.jpg1.07 MBJPEG
ACREVS00077A001.jpg1.72 MBJPEG
Başlık
Eşi Adile Mezarcızopola'nın çocukları İsmail, Mehmed ve Elfiye'ye kalan terekesi Eytam İdaresi tarafından idare olunmaktaysa da çocuklardan Elfiye vefat ettiğinden emlak hasılatından biriken paranın kendisine havalesine dair Mesud İsmail imzalı istida.
Tanım
Evkaf Riyaseti Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir. [2 Şubat 1310]
Yayın Tarihi
1895-02-14
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54084
Koleksiyonlar
Biçim
19-28 cm
Kod
ACREVS00077
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.