Müteveffa Fatma binti Yusuf'un vakf ettiği Ayandra Kariyesi Aya İrini Mevkii'ndeki mülklerin kendisine intikal ettiğine dair Mehmed Papuççuzaki bin Hüseyin'in Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Sinemakaki Hacı Ali Kazım Bey aleyhine açtığı dava dilekçesi.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVS00027.jpg577.17 KBJPEG
ACREVS00027A001.jpg470.5 KBJPEG
Başlık
Müteveffa Fatma binti Yusuf'un vakf ettiği Ayandra Kariyesi Aya İrini Mevkii'ndeki mülklerin kendisine intikal ettiğine dair Mehmed Papuççuzaki bin Hüseyin'in Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Sinemakaki Hacı Ali Kazım Bey aleyhine açtığı dava dilekçesi.
Yayın Tarihi
1903-09-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54079
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACREVS00027
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.