Bağçelik Cami-i Şerifi’nin Vakıf malının 1302 senesi Kanun-ı Evvel başlangıcından itibaren 4 sene müddetle iltizam olunacağına dair müzayede pusulası. [11 Nisan 1303]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVPR00381.jpg1.16 MBJPEG
Başlık
Bağçelik Cami-i Şerifi’nin Vakıf malının 1302 senesi Kanun-ı Evvel başlangıcından itibaren 4 sene müddetle iltizam olunacağına dair müzayede pusulası. [11 Nisan 1303]
Yayın Tarihi
1887-04-23
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54041
Koleksiyonlar
Biçim
14,5-40 cm
Kod
ACREVPR00381
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.