1-10 / 128
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVPR00083.jpg.jpgThe Directory of Muslim Religious Foundations of Irakliou asks from Mehmet Amaryialaki, resident of Irakliou, if he accepts the rise of the rent of the house located at the neighbourhood Angebout, no. 2, controlled by the Directory.-1921-07-31
ACIEVPR00003.jpg.jpg
To the Nomarch of Iraklion. The Council of the Muslim Elders of Iraklion applies to the Prefecture asking for its support for the purchase of the location of the old Muslim cemetery of the village of Skalani.-1920-10-27
ACIEVPR00054.jpg.jpg
Announcement of auction for bidding at the lowest price for the construction of a shop with two rooms at the Papoutsilia or Aga Tsarsi of Irakliou, belonging to the Directory of Muslim Religious Foundations of Irakliou.-1922-11-15
ACIEVPR00004.jpg.jpgApplication of Arap Jantugaki towards the Council of the Muslim Elders of Heraklio asking for the repairment and the renting of the water reservoir located at the field next to the Mosque Yeni Cami.-1920-11-07
ACIEVPR00295.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye-i İslamiyeye ait Meydan Çarşısı'ndaki dükkanın ihale kılındığı Toni Leon kontratonun tanzimine gelmediğinden dükkanın müzayedeye çıkarılıp Yuanni Kokinaki'ye kiralandığına dair Kandiye Müessesat-ı İslamiye Müdürü'nün yazısı.-1923-06-14; 1923-06-16
ACIEVPR00188.jpg.jpgHousein Mbouhlakis, resident of Irakliou States that he accepts the rise at the rent of the shop he rents from the Administration of Irakliou Muslim Foundations at the Open Market (Agora) of Valide Tzami.-1921-08-25
ACIEVO00173.jpg.jpg
Müteveffa Kemal Hanım binti Hacı Mehmed Mukabeleci'nin eytamı için teşekkül eden akraba meclisinin kararnamesiyle yetimlerin adına Yunanistan'ın Milli Bankası'ndaki paranın Kandiye sekenesinden Saliha İsmail Efendipola'ya istikraz edilmesine dair karar.-1922-11-07
ACIEVP00077.jpg.jpg
Mehmet Ali Mouladakis of Sali, Mouezinis at the Teke of Mastamba, is no longer an employed religious servant and is therefore erased from the books of the religious servants according to the application of January 26th 1923/Iraklio.-1923-02-07
ACIEVJ00005.jpg.jpgİslam Müessesat-ı Diniye Müdiriyeti tarafından kadı ve kadı vekilinin tezkeresinde Tafalanaki Hüsnü Efendi'nin dini hizmetlerden yasaklanmasına dair Maarif ve Mezahib Nezareti Hukuk Müşavirliği Meclisi'nden çıkan kararnamenin Hüsnü Efendi'ye tebliği.-1920-12-15
ACIEVFM00012.jpg.jpg
Nesimi bin Haydar Şerkış Tabanaki ile Hüsniye binti Mustafa Feyizaki'nin, Hikmet binti İbrahim Su Yolcaki ile Ali bin Hasan Halilaki'nin, Seyyibe Zehra binti Ragıb Kalanaki ile Hüseyin bin Kakul Mamasanaki'nin nikah akidleri. [22-24 Kanun-i Sani 1338]-1922-01-22; 1922-02-06
1-10 / 128

Discover