1-10 / 2570
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACIGVDIV00047.jpg.jpgIrakliou Prefecture. Towards the Supervisors of State Departments (Dimosion Ipiresion): Shipment of a telegraf by the Ministry of Interior Affairs to the Directors of Irakliou Newspapers: They are asked to celebrate the national celebration on March 25.-1923-03-20
ACIEVPR00591.jpg.jpgHacı Memiş Ağa Camii imamına meşrut olan hanenin tamirine dair takrir. [4 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-16
ACIEVDIV00077.jpg.jpgGirit Gazetesi [17 Ağustos 1311, Sayı 1355]-1895-08-29
ACIEVE00036.jpg.jpg
Book of the Acts. Decisions of the the Board of the Muslim Evening School of Iraklio. It comprises pp. 25-44.-1919-07-31; 1922-03-03
ACIEVF00127.jpg.jpgLaşid Sancağı'ndaki cami ve mescidlerin tamiri için kurra-ı mevkufe hasılatından tahsis buyurulan paradan Kandiye Evkaf İdaresi'ne ait aylığı 3'er bin kuruştan Eylül 1298 dönemine ait mahsusatı paranın Kandiye Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair ilm-i haber. [30 Eylül 1298]-1882-10-12
ACIEVF00152.jpg.jpgSultan İbrahim Cami-i Şerifi'nin yağmurdan dolayı kırılan camlarının sökülmesi bedeli olan 10 kuruşu Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Nasaraki Mehmed imzalı pusula. [15 Teşrin-i Sani 1299]-1883-12-27
ACIEVF00148.jpg.jpg
Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa camii feneri için harcanan 76 kuruşun sarfına dair mezuniyet talebi. [18 Kanun-i Evvel 1299]-1883-12-30
ACIEVO00274.jpg.jpg
Kandiye ahalisindenken vefat eden Mehmed'in terk ettiği İbrahim ve Mükerrem adlı gayri baliğ yetimler için toplanan akraba meclisinin yetimlere intikal mülklerin satılması için vasileri Hacı Dervişzade Ahmed Kâmi Efendi'ye mezuniyet verilmesine dair kararı. [24 Teşrin-i Sani 1326]-1910-11-24; 1910-11-24
ACIEVO00278.jpg.jpg
Dersaadete taşınıp vefat eden Bedrizade Rauf Bey'in ve eşi Serazropola Mehpare'nin yetimleri için toplanan akraba meclisinin yetimlerin emlakının satılması için vasileri Hamamcızade veya Besim Efendizade Süreyya Bey'e mezuniyet verilmesi kararı. [22 Teşrin-i Evvel 1326]-1910-10-21; 1910-11-04
ACIEVO00376.jpg.jpg
Family council of Hasiletis under the presidency of the Inspector Mih Halatsaki decides to appoint Abdoulah Thabihat Hiebizadem guardian of his children in order to represent them into the sharing of the properties of the late among them and their of age sisters.-1921-12-14; 1922-01-31
1-10 / 2570

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi