1-10 / 771
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVJ00047.jpg.jpg
Office of the Lawyer G. Th. Dokoumejidou, Iraklion adversaries: Ottoman Bank for the Orphan against Georg. Mitsotakis towards the Court of Appeal.-1907-10-16
ACIEVF00027.jpg.jpg
Cheque initiated of of Aihes İmamaki against Halimes Sfakidopoulas and Hourhoutes Sfakidopoulas and Hafizes Dionisaki, Hatijes Sfakidopoulas, Mehmet Sfakidaki and Osman Rejepaki demanding the collection of court expenses according to the decision no. 532.-1903-11-27
ACIEVDIV00013.jpg.jpgŞaban ayı hilalinin Cuma günü akşamı olduğuna dair Kandiye Müftüsü ve Kadı Vekili Nakibül-Eşrafzade Es-Seyid Hafız Mehmed imzalı tahrirat.-1910-07-26
ACIEVF00031.jpg.jpgKandiye Eytam Nezareti Kalemi'nin 1330 Haziran hasılatı olan 122,35 frangın Tevfik Bey'den alındığına dair makbuz. [30 Haziran 1330]-1914-07-13
ACIEVS00031.jpg.jpgKandiye'de vefat eden Uyanulu Mehmed Karalaki'nin eşi Halep Vilayeti Antakya Şehri'nde sakine Emine Babalopola mihr-i müeccelinden dolayı müteveffadan alacağı olan miras hakkında açtığı dava ve davetnameler. [9 Ağustos 1320]-1904-08-22
ACIEVS00035.jpg.jpgPendiye Kazası, Vovoli Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Cemali Urfanaki ile yine vefat eden eşi Afet Abdurrahmanopola'nın yetim oğlu Ahmed'in vasisinin muhasebesinin görülmesi hakkında karar. [28 Eylül 1325]-1909-10-11
ACIGVF00006.jpg.jpgVilet/Vehtsis asks for 53.40 dr. from the Mayor as specific ammount of money wasn't included in Efkafiou's budget and is therefore impossible to receive it from Efkafiou's Treasury, so he asks to collect that ammount of money from Municipality's Treasury.-1902-01-30
ACIEVS00013.jpg.jpgMuslim Religious Foundations' Director's letter to the Notary of the village Kefalohoriou of district of Pediados asking whether the sum coming from the sale by auction of the estates of the heirs of Housni Mirjadaki has been deposited by the purchasors.-1910-11-09
ACIEVS00023.jpg.jpg
Cevri Timuraki’nin (Tzevri Demiraki) mirasını ve eytamını konu alan Osmanlıca ve Rumca belgeler. [İnadiye. 18 Teşrin-i Evvel 1316]-1900-10-31; 1911-12-11
ACIEVPR00051.jpg.jpg
The Tekke's Mutevelli Ivraim Baba Afendakakis states at Muslim Council of Elders that he had sold a field located in the site of the Teke at the periphery of the village and belonging to the Wakf, to Nikol. Sakelaridin, estate.-1900-10-09
1-10 / 771

Discover

Issue Date