1-10 / 816
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVE00036.jpg.jpg
Book of the Acts. Decisions of the the Board of the Muslim Evening School of Iraklio. It comprises pp. 25-44.-1919-07-31; 1922-03-03
ACIEVO00274.jpg.jpg
Kandiye ahalisindenken vefat eden Mehmed'in terk ettiği İbrahim ve Mükerrem adlı gayri baliğ yetimler için toplanan akraba meclisinin yetimlere intikal mülklerin satılması için vasileri Hacı Dervişzade Ahmed Kâmi Efendi'ye mezuniyet verilmesine dair kararı. [24 Teşrin-i Sani 1326]-1910-11-24; 1910-11-24
ACIEVO00278.jpg.jpg
Dersaadete taşınıp vefat eden Bedrizade Rauf Bey'in ve eşi Serazropola Mehpare'nin yetimleri için toplanan akraba meclisinin yetimlerin emlakının satılması için vasileri Hamamcızade veya Besim Efendizade Süreyya Bey'e mezuniyet verilmesi kararı. [22 Teşrin-i Evvel 1326]-1910-10-21; 1910-11-04
ACIEVP00152.jpg.jpg7 sınıflı İslam Mekteb-i Zükur muallimlerinden Selim Efendaki Vasıf Efendi 4 sınıflı İslam Zükur Mektebi muallimlerinden Hasan Efendi'nin yerine, Hasan Efendi de Vasıf Efendi yerine geçerek becayişlerinin heyetçe lüzum görüldüğüne dair alınan karar.-1913-09-05
ACIEVP00165.jpg.jpgTowards the Administration of Irakliou Bank of Crete: the President of the Muslim Elders informs for the appointment of Mehmet Halatsakis as director of the Administration of the Muslim Foundations, in the place of the resigned Mihri Vei Koudizade.-1915-10-22
ACIEVP00159.jpg.jpgTowards Irakliou Muslim Community: the Director of Irakliou 7 Classes School informs for the resignation of the Servant Ahmet Apitrakis and asks for his replacement.-1913-10-19
ACIEVPR00323.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye-i İslamiye'nin idaresindeki akarattan Malviz Kazası Petro Kefalo Kariyesinde Karavo adlı mahaldeki çeşitli gayr- menkullerin Stavis Kariyeli Dimitrini Klamakiye, Kosta İsilu Kefalaki'nin uhdelerine takarrur ettiğine dair karar.-1917-10-05
ACIGVE00028.jpg.jpg
Negative response of the General Administration of Crete (Department of Church and Education) to a letter of Iraklio Muslim Elders concerning the registration of female students to a school [not mentioned], due to lack of qualifications and late dates.-1913-10-29
ACIGVJ00009.jpg.jpgThe President of Irakliou Elders asks Irakliou Prefect to Approve A decision of the Council-1915-03-19
ACIEVPR00350.jpg.jpg
Selling through auction by Irakliou Administration, represented by Director Mehmet Halatsaki and the Council: Vakif properties in the periphery of Pretoria Village Monofatsiou, Mezaria Location, former Muslim Cemetery highest bid by Konstad. Kefalanaki.-1917-04-30; 1917-05-28
1-10 / 816

Discover

Issue Date