1-10 / 817
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVO00423001.jpg.jpg
Pendiye Kazasında sakinken fevt eden Ahmed Bayrakdariki'nin terk eylediği Rüstem, Fatma, Melek, Hasan ve Hüseyin adlı 5 nefer eytamın umur-ı vesayetine rüyet etmek üzere Hüseyin Hasanaki'nin vasi olarak tayin edilmesine dair karar. [8 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-10-08; 1901-10-21
ACIEVO00506.jpg.jpgMenufaç Kazası, Lori Kariyesinde sakinken akdemce vefat eden Hıdır Bıçakalaki ve eşi Fatma binti İbrahim Matakaki'nin 2 nefer yetimi için vasileri Ali Babazade Nusret Babanaki'nin teklifi üzerine toplanan akraba meclisinde yetimlerle ilgili alınan karar. [20 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-11-02
ACIEVO00491000.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Haraki Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Adem Çelepaki'nin gayr-i baliğ yetimi Haydar'a vasi tayin etmek üzere toplanan akraba meclisinin Mehmed Kademakis'in vasi olarak tayin edilmesi ve yetimlerin mallarını yönetmesi hakkında kararı.-1908-04-24
ACIEVO00417.jpg.jpgMenufaç Kazası, Vaseroka (?) Kariyesinde sakinken vefat eden Memeşaki Mustafa'nın terk ettiği 17 Yaşında Zeynep, 15 yaşında İbrahim ve 12 yaşında Ali adlı yetimlerine Ali Ağa Memeşaki'nin vasi olarak tayin edilmesine dair karar. [3 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-10-16
ACIEVO00494.jpg.jpgMenufaç Kazası, Vali Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Hüsyin Molla İbrahimaki'nin Yunus ve Mehmed adlı İki yetimine vasi tayin etmek üzere toplanan akraba meclisinde Çıkrıkçı Bayram Ağa'nın vasi olarak tayin edilmesi hakkında karar.[5 Ağustos 1318]-1902-08-18
ACIEVO00419.jpg.jpg
İnadiye Kariyesinde sakinken 29 Teşrin-i Evvel 1317 tarihinde fevt eden Kara Mehmedaki Şerif Ağa'nın 10 yaşında Osman ve 5 yaşında Saadet adlı eytamına Kara Mehmedaki Muharrem Ağa'nın vasi olarak tayin edilmesine dair alınan karar. [8 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-10-21
ACIEVP00194.jpg.jpg
Decision of Iraklio Muslim Elders concerning the non-acceptance of the succession at the office of the imam of the Mosque Dizdar İsmail Aga of Iraklio of the former deceased imam (Mehmet Efendi Gialelaki)'s son, Kazim Imamaki.-1903-02-03
ACIEVS00061.jpg.jpgVefat eden Zenciye Fatma'nın ve verasetinin kendilerine ait olduğunu iddia eden Ağazopola Atike ve hemşiresi aleyhine Kandiyeli Fatma ve Ali'nin verdiği istidanın harç makbuzu.-1908-12-10
ACIGVJ00012.jpg.jpgIrakliou Muslim Elders are informed by Supreme Administrationof Education and of Justice that their decision no 275 hasn't been approved-1903-02-12
ACIGVPR00121.jpg.jpgAcknowledgement by Mayor of Iraklio To the Director of Muslim Religious Foundations that it has been allowed by the engineering service to Georgios to Gounalakis to construct a warehouse in condition that he tears down the existing crumbly Walls.-1902-02-08
1-10 / 817

Discover

Issue Date