41-50 / 771
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVPR00022.jpg.jpgProceeidings of auction for the estates of the orphans of Jemali Yusufaki located at the periphery of the village Vourvouliti of the District Kenouriou.-1904-10-25
ACIEVP00201001.jpg.jpg
Kandiye camileri ve vazifelileri maaş defteri. [1315-1316]-1889; 1900
ACIEVF00259001.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye Sandığı'na 17 Teşrin-i Evvel 1331 ila 2 Kanun-i Evvel 1331 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus ilm ü haber.-1915-10-30; 1915-12-15
ACIEVF00255001.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye Sandığı'na teslim olunan 4 Teşrin-i Evvel 1326-8 Teşrin-i Sani 1326 tarihleri arasındaki meblağların makbuz koçanı.-1910-10-17; 1910-11-21
ACIEVE00015.jpg.jpg
7 sınıflıya yükseltilen İnas İslam Mektebi'nden şehadetname alan talebeler muallimelik icrasını hak kazanmak için mektebe devam etmek istediklerinden 3 sınıflı Darül-Muallimat Mektebi'nin tesisine dair İnas Mektebi Müdürü Es-Seyid Ali Calip'in dilekçesi.-1914-08-27
ACIEVJ00005.jpg.jpgİslam Müessesat-ı Diniye Müdiriyeti tarafından kadı ve kadı vekilinin tezkeresinde Tafalanaki Hüsnü Efendi'nin dini hizmetlerden yasaklanmasına dair Maarif ve Mezahib Nezareti Hukuk Müşavirliği Meclisi'nden çıkan kararnamenin Hüsnü Efendi'ye tebliği.-1920-12-15
ACIEVFM00012.jpg.jpg
Nesimi bin Haydar Şerkış Tabanaki ile Hüsniye binti Mustafa Feyizaki'nin, Hikmet binti İbrahim Su Yolcaki ile Ali bin Hasan Halilaki'nin, Seyyibe Zehra binti Ragıb Kalanaki ile Hüseyin bin Kakul Mamasanaki'nin nikah akidleri. [22-24 Kanun-i Sani 1338]-1922-01-22; 1922-02-06
ACIEVE00016.jpg.jpg
The Muslim Elders of Irakliou after taking into concideration the application of the headmaster of the 7th girls school of Irakliou. The students of the school after graduating from the last class expressed their intention to continue their studies.-1914-08-14
ACIEVFM00008.jpg.jpg
Zehra Kara Aslanopola binti Mehmed ile Ramazan Korlaki bin Mustafa'nın, Fatma binti Said Karibzaki ile İbrahim bin Hasan Fehimaki'nin, Hatice Derviş (?) ile Hakkı bin İbrahim bin Halilaki'nin nikah akdi. [9-16 Mart 1339]-1923-03-09; 1923-03-16
ACIEVF00007.jpg.jpg
Decision of Muslim Council of Elders of Irakliou concerning the paying off of debts to it and appointment of Teifik Seretsaki as responsible for their payment.-1916-03-16
41-50 / 771

Discover

Issue Date