31-40 / 771
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVF00265001.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye Sandığı'na 22 Kanun-i Evvel 1328 ila 7 Şubat 1328 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus ilm ü haber.-1913-01-04; 1913-02-20
ACIEVO00136.jpg.jpg
Pendiye Kazası'ndanken vefat eden İbrahim Kaçazoraki ve eşinin geride bıraktıkları 18 yaşındaki Heybeti (?) adlı yetimin umur ve hususatını rüyet etmek üzere büyük biraderi olan ve Kandiye'de sakin Hüseyin Kaçazoraki'nin tayin edilmesine dair alınan karar.-1902-01-14
ACIEVO00173.jpg.jpg
Müteveffa Kemal Hanım binti Hacı Mehmed Mukabeleci'nin eytamı için teşekkül eden akraba meclisinin kararnamesiyle yetimlerin adına Yunanistan'ın Milli Bankası'ndaki paranın Kandiye sekenesinden Saliha İsmail Efendipola'ya istikraz edilmesine dair karar.-1922-11-07
ACIEVO00010.jpg.jpg
Sale of estates of the orphans Haki and Yusuf, inherited by their father, Jafer Yusufaki, located at the Periphery of the same village, to Emmanouil Aliyizakis and Nikolaos Skordalakis, merchants and land-owners(?) (Emporoktimatie).-1904-11-04
ACIEVO00143.jpg.jpg
Arkalohori Kariyesi ahalisinden olup vefat eden Bedevaki Bilal Ağa'nın yetimlerine vasi olarak amcaları Hüseyin Bedevaki'nin tayin edilmesine dair alınan karar.-1904-09-28
ACIEVO00185.jpg.jpgIvrahim Avdourahmanalaki denies to be the guardian of the orphan child of Jemali Orfanaki from the Boni Padiados Village.-1909-10-17
ACIEVO00158000.jpg.jpg
Hacı Alaki Sıdkı Bey'in yetimleri Hasan ve İsmet'in taksim olunan mülklerini gösteren defter. [1322]-1907
ACIEVP00088.jpg.jpg
Sakalaki Timur Hilmi Efendi'nin İnadiye Kariyesi'nin İslam Mektebi İbtidaiyesi'nin muallimliğine tayin olup hizmet ettikten sonra Mekteb-i İbtidaiye muallimliğinde hizmet ettiğine dair şehadetname verilmesini talep ettiği hakkında Meclis Reisi'nin yazısı.-1915-02-09; 1915-02-22
ACIEVP00103.jpg.jpg
Kandiye Sancağı Kurtaca (?) Kariyesi Mekteb-i İbtidai Muallimi Şakiraki Said Efendi'nin istifasından dolayı boş kalan bu göreve kendisinin tayin edilmesi hususunda Bölük Eminaki Mehmed Şükrü'nün dilekçesi. [12 Teşrin-i Sani 1322]-1906-11-25; 1906-11-27
ACIEVP00077.jpg.jpg
Mehmet Ali Mouladakis of Sali, Mouezinis at the Teke of Mastamba, is no longer an employed religious servant and is therefore erased from the books of the religious servants according to the application of January 26th 1923/Iraklio.-1923-02-07
31-40 / 771

Discover

Issue Date