31-40 / 341
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIGVPR00067.jpg.jpg
Towards the Administration of Irakliou Muslim Foundations: the Irakliou Prefect asks for a detailed list of the vakif properties-1923-03-31
ACIEVDIV00067.jpg.jpgThe Administration of the Irakliou Muslim Foundations certifies that the Teke of Bektasidon, which is located at Top Alti Irakliou, has been recognized as a legal Muslim Foundation.-1921-10-07
ACIEVE00029.jpg.jpgKandiye sabık Maarifi'ne ait kitap ve risaleleri havi 20 sandığın Mahalle Evkaf Müdüriyeti'nden teslim edilerek Yunan bandıralı Andiyogoni adlı vapur ile İzmir'e gönderildiğine dair teslimat. [21 Ağustos 1340]-1924-08-21
ACIEVP00195.jpg.jpgLetter of the President of Iraklio Muslim Elders to the Director of the Public Commercial School of Iraklio Recommending for the position of teacher of Turkish language at the School of Yunus Efendi Rethimniotakis or Astrahanzade.-1920-12-08
ACIEVPR00473.jpg.jpgPendiye Pigayzori (?) Kariyesinde mezaristan arsası için yapılan müzayedenin % 10 zammı ile tekrar müzayedeye çıkarılmasına dair Kandiye sakinlerinden Dimitrio veled-i Emmmanuel Bıçakçaki'nin istidası.-1920-11-11
ACIEVPR00486.jpg.jpgApplication of Dimitr. Kokkinidou, trader, resident of Irakliou.-1920-11-10
ACIEVPR00484.jpg.jpgApplication of Nikol. Perogambraki, resident of Keramoutsi.-1920-11-10
ACIEVS00057001.jpg.jpg
Kandiye sakinlerindenken vefat eden Kasap Ahmedaki Nesimi Efendi'nin menkul ve gayr-i menkul terekesini gösteren defter. [3 Teşrin-i Sani 1336]-1920-11-03
ACIGVDIV00037.jpg.jpgTowards Irakliou Muslim Elders: the Prefect asks for the shipment of the document no 1388.-1920-04-13
ACIGVF00017.jpg.jpgTowards the Administration of Irakliou Evkaf: Irakliou Mayor writes that he had been informed that before some years an amount of money has been deposit to the Treasury of Irakliou Evkaf in order to repair the road between Medine And Vasilies Village-1921-07-30
31-40 / 341

Discover

Issue Date