1-10 / 1075
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVDIV00004.jpg.jpg
File of documents of the Ewkaf Office (Empty) - Kandiye İslam Sandığı İdaresi.--
ACIEVO00433.jpg.jpgSami İpriyazaki eytamı. [Kandiye]--
ACIEVDIV00005.jpg.jpg
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden Kandiye’de Müslüman Komisyonu Başkanı'na gönderilen yazının zarfı. Zarf sonradan Kandiye'den, Hanya Cemaat-i İslamiye'ye gönderilmiştir.--
ACIEVJ00047.jpg.jpg
Office of the Lawyer G. Th. Dokoumejidou, Iraklion adversaries: Ottoman Bank for the Orphan against Georg. Mitsotakis towards the Court of Appeal.-1907-10-16
ACIEVJ00008.jpg.jpg
File of correspondence of the Iraklion Muslim Judge (Ierodikhs). Muhaberat-ı Resmiye müsveddeleri yazan içi boş dosya.--
ACIEVDIV00025.jpg.jpgVefat eden Kantarcaki Mustafa Kapudanın üzerinde bulunup İhtiyar Meclisinin ifadesiye hazırlanan tahrirat, mutasarrıflık tarafından gönderilen akçe ve evrak ulaştığına dair tanzim kılınan ilm-i haberi aldığına dair Kandiye Mutasarrıfı Arif imzalı tahrirat-1875-10-12
ACIEVF00027.jpg.jpg
Cheque initiated of of Aihes İmamaki against Halimes Sfakidopoulas and Hourhoutes Sfakidopoulas and Hafizes Dionisaki, Hatijes Sfakidopoulas, Mehmet Sfakidaki and Osman Rejepaki demanding the collection of court expenses according to the decision no. 532.-1903-11-27
ACIEVDIV00013.jpg.jpgŞaban ayı hilalinin Cuma günü akşamı olduğuna dair Kandiye Müftüsü ve Kadı Vekili Nakibül-Eşrafzade Es-Seyid Hafız Mehmed imzalı tahrirat.-1910-07-26
ACIEVDIV00024.jpg.jpg
Some villagers, residents of the Evgenikis Horio, Eparchy of Matibouzioy (?), appoint some other residents of the same village their representatives towards the Directoy of Iraklio Muslim Foundations.-1888-09-14
ACIEVF00031.jpg.jpgKandiye Eytam Nezareti Kalemi'nin 1330 Haziran hasılatı olan 122,35 frangın Tevfik Bey'den alındığına dair makbuz. [30 Haziran 1330]-1914-07-13
1-10 / 1075

Discover

Issue Date