1-10 / 1954
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIGVDIV00047.jpg.jpgIrakliou Prefecture. Towards the Supervisors of State Departments (Dimosion Ipiresion): Shipment of a telegraf by the Ministry of Interior Affairs to the Directors of Irakliou Newspapers: They are asked to celebrate the national celebration on March 25.-1923-03-20
ACIEVE00036.jpg.jpg
Book of the Acts. Decisions of the the Board of the Muslim Evening School of Iraklio. It comprises pp. 25-44.-1919-07-31; 1922-03-03
ACIEVO00274.jpg.jpg
Kandiye ahalisindenken vefat eden Mehmed'in terk ettiği İbrahim ve Mükerrem adlı gayri baliğ yetimler için toplanan akraba meclisinin yetimlere intikal mülklerin satılması için vasileri Hacı Dervişzade Ahmed Kâmi Efendi'ye mezuniyet verilmesine dair kararı. [24 Teşrin-i Sani 1326]-1910-11-24; 1910-11-24
ACIEVO00278.jpg.jpg
Dersaadete taşınıp vefat eden Bedrizade Rauf Bey'in ve eşi Serazropola Mehpare'nin yetimleri için toplanan akraba meclisinin yetimlerin emlakının satılması için vasileri Hamamcızade veya Besim Efendizade Süreyya Bey'e mezuniyet verilmesi kararı. [22 Teşrin-i Evvel 1326]-1910-10-21; 1910-11-04
ACIEVO00376.jpg.jpg
Family council of Hasiletis under the presidency of the Inspector Mih Halatsaki decides to appoint Abdoulah Thabihat Hiebizadem guardian of his children in order to represent them into the sharing of the properties of the late among them and their of age sisters.-1921-12-14; 1922-01-31
ACIEVO00423001.jpg.jpg
Pendiye Kazasında sakinken fevt eden Ahmed Bayrakdariki'nin terk eylediği Rüstem, Fatma, Melek, Hasan ve Hüseyin adlı 5 nefer eytamın umur-ı vesayetine rüyet etmek üzere Hüseyin Hasanaki'nin vasi olarak tayin edilmesine dair karar. [8 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-10-08; 1901-10-21
ACIEVO00506.jpg.jpgMenufaç Kazası, Lori Kariyesinde sakinken akdemce vefat eden Hıdır Bıçakalaki ve eşi Fatma binti İbrahim Matakaki'nin 2 nefer yetimi için vasileri Ali Babazade Nusret Babanaki'nin teklifi üzerine toplanan akraba meclisinde yetimlerle ilgili alınan karar. [20 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-11-02
ACIEVO00491000.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Haraki Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Adem Çelepaki'nin gayr-i baliğ yetimi Haydar'a vasi tayin etmek üzere toplanan akraba meclisinin Mehmed Kademakis'in vasi olarak tayin edilmesi ve yetimlerin mallarını yönetmesi hakkında kararı.-1908-04-24
ACIEVO00417.jpg.jpgMenufaç Kazası, Vaseroka (?) Kariyesinde sakinken vefat eden Memeşaki Mustafa'nın terk ettiği 17 Yaşında Zeynep, 15 yaşında İbrahim ve 12 yaşında Ali adlı yetimlerine Ali Ağa Memeşaki'nin vasi olarak tayin edilmesine dair karar. [3 Teşrin-i Evvel 1317]-1901-10-16
ACIEVO00494.jpg.jpgMenufaç Kazası, Vali Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Hüsyin Molla İbrahimaki'nin Yunus ve Mehmed adlı İki yetimine vasi tayin etmek üzere toplanan akraba meclisinde Çıkrıkçı Bayram Ağa'nın vasi olarak tayin edilmesi hakkında karar.[5 Ağustos 1318]-1902-08-18
1-10 / 1954

Discover

Issue Date