1-10 / 461
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVPR00591.jpg.jpgHacı Memiş Ağa Camii imamına meşrut olan hanenin tamirine dair takrir. [4 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-16
ACIEVDIV00077.jpg.jpgGirit Gazetesi [17 Ağustos 1311, Sayı 1355]-1895-08-29
ACIEVF00127.jpg.jpgLaşid Sancağı'ndaki cami ve mescidlerin tamiri için kurra-ı mevkufe hasılatından tahsis buyurulan paradan Kandiye Evkaf İdaresi'ne ait aylığı 3'er bin kuruştan Eylül 1298 dönemine ait mahsusatı paranın Kandiye Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair ilm-i haber. [30 Eylül 1298]-1882-10-12
ACIEVF00152.jpg.jpgSultan İbrahim Cami-i Şerifi'nin yağmurdan dolayı kırılan camlarının sökülmesi bedeli olan 10 kuruşu Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Nasaraki Mehmed imzalı pusula. [15 Teşrin-i Sani 1299]-1883-12-27
ACIEVF00148.jpg.jpg
Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa camii feneri için harcanan 76 kuruşun sarfına dair mezuniyet talebi. [18 Kanun-i Evvel 1299]-1883-12-30
ACIEVO00386.jpg.jpg
Ali Çavuş Kahvecalaki'nin veyahut Geylanaki Yetimi Hüseyin'in hesabını İhtiva eden tezkere-1893-03-08
ACIEVPR00317.jpg.jpg
Mart-Mayıs 1288'de muhtelif camilerden tahsil olunan icaratın %15 tahsiliyesi olan 358,5 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Memur-ı Evkaf Mehmed imzalı senet. [5 Haziran 1288]-1872-06-17
ACIEVS00075.jpg.jpg
Order by Elenis Ad. Tsagaropoulas or Nikoloudopoulas, widow of Iosif Yapajaki, representing herself together with her children, against heirs of the late Ahmet Hajamstalaki.-1895-09-17
ACIEVP00106.jpg.jpg
Evkaf muhasebecisinin intihabına kadar Evkaf'ın rüyetine istihdam olduğu 28 Teşrin-i Sani 1297'den 9 Kanun-i Evvel 1297'ye kadar istihkakı olan parayı Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Muhasebeci Vekili imzalı pusula. [12 Kanun-i Evvel 1297]-1881-12-24
ACIEVP00112.jpg.jpgRizo Kazası Seyyar Memuru Hüseyin Efendi vazifesine devam etmeyeceğinden yerine Abdaki Ali Bey'in nasb ve tayin olunduğu ve Nisan ayının 9. gününden itibaren maaşının başlayacağına dair alınan karar. [8 Nisan 1296]-1880-04-20
1-10 / 461

Discover