Mütevekkili Ahmed Murad'ın mütevellisi bulunduğu Hanyevizade Kuran Mektebi Evkaf’tan olup Laşid Evkaf Sandığı’ndan olunan akaratın iltizam bedelinden dolayı müvekkiline ait hissesine mahsuben 500 kuruşu sandıktan aldığına dair Yusufaki İbrahim imzalı senet. [25 Kanun-i Evvel 1301]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVPR00310.jpg746.81 KBJPEG
Başlık
Mütevekkili Ahmed Murad'ın mütevellisi bulunduğu Hanyevizade Kuran Mektebi Evkaf’tan olup Laşid Evkaf Sandığı’ndan olunan akaratın iltizam bedelinden dolayı müvekkiline ait hissesine mahsuben 500 kuruşu sandıktan aldığına dair Yusufaki İbrahim imzalı senet. [25 Kanun-i Evvel 1301]
Yayın Tarihi
1886-01-06
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53539
Koleksiyonlar
Biçim
18-25 cm
Kod
ACLEVPR00310
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.