Hanyevizade Hacı Ahmed Ağa Medreseleri Vakfından Laşid Sancağınaki kira ve mülklerin bedel-i iltizamına mahsuben tahsil olunan paranın Laşid Evkaf muhasebecisi Vekili Muharrem Asım Efendi eliyle alındığına dair pusula. [12 Nisan 1291]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVPR00054.jpg736.25 KBJPEG
Başlık
Hanyevizade Hacı Ahmed Ağa Medreseleri Vakfından Laşid Sancağınaki kira ve mülklerin bedel-i iltizamına mahsuben tahsil olunan paranın Laşid Evkaf muhasebecisi Vekili Muharrem Asım Efendi eliyle alındığına dair pusula. [12 Nisan 1291]
Yayın Tarihi
1875-04-24
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53510
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVPR00054
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.