Laşid Cemaat-i İslamiye Heyeti Reisi Banosaki Necip ve azaları Kadı Oğlaki Akıf ve Hamidaki Mustafa ve Kalokoraki Mustafa ve Lazanaki Mustafa Şadi Efendilere davetnamedir.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVJ00087.jpg605.01 KBJPEG
Başlık
Laşid Cemaat-i İslamiye Heyeti Reisi Banosaki Necip ve azaları Kadı Oğlaki Akıf ve Hamidaki Mustafa ve Kalokoraki Mustafa ve Lazanaki Mustafa Şadi Efendilere davetnamedir.
Tanım
Dairece zuhur Eeden bazı mevadın müzakeresi için Laşid Müessesat-ı Diniye müdürünce gönderilen davetname. [18 Teşrin-i Sani 1320]
Yayın Tarihi
1904-12-01
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53457
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVJ00087
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.