Sertopi Minare ve Kürsüsü Vakfı'ndan tahsil olunup emaneten mahfuz bulunan 170 kuruş 3 paranın Kandiye Evkaf İdaresi'ne irsal olunmak üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Evkaf Memuru Ebubekir Zihni mühürlü pusula. [25 Eylül 1287]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVF00114.jpg651.59 KBJPEG
Başlık
Sertopi Minare ve Kürsüsü Vakfı'ndan tahsil olunup emaneten mahfuz bulunan 170 kuruş 3 paranın Kandiye Evkaf İdaresi'ne irsal olunmak üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Evkaf Memuru Ebubekir Zihni mühürlü pusula. [25 Eylül 1287]
Yayın Tarihi
1871-10-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53374
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,5-19,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVF00114
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.