Defterdar Ahmed Paşa Camii sahasına gömülen Şeyh Mustako Baba ve Recep Ağa'nın türbeleri pejmurde ve açık halde bulunduğundan üstünün kapatılması için lazım gelen harcamaları Hacı Molla Alaki Ahmed Efendi'nin üslendiğine dair karar. [19 Teşrin-i Evvel 1308]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVF00089.jpg758.17 KBJPEG
Başlık
Defterdar Ahmed Paşa Camii sahasına gömülen Şeyh Mustako Baba ve Recep Ağa'nın türbeleri pejmurde ve açık halde bulunduğundan üstünün kapatılması için lazım gelen harcamaları Hacı Molla Alaki Ahmed Efendi'nin üslendiğine dair karar. [19 Teşrin-i Evvel 1308]
Tanım
Laşid Evkaf ve Eytam Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1892-10-31
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53370
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVF00089
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.