41-60 / 105
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVP00037.jpg.jpgNisan 1922 dönemine ait müezzinlik maaşı olan 50 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Cami-i Şerifi Müezzini Hasan Hüseyin imzalı pusula.-1922-05-09
ACDCGVP00035.jpg.jpgKabristan Vakfı hasılatından Hamidiye Cami-i Şerifi müezzinliğine meşrut olup Kanun-i Evvel 1331 maaşı 10 frangı Cemaat-i İslamiyenin Vakıf Sandığı'ndan aldığında dair Hamidiye Mahallesi Müezzini Hüseyin Mehmed imzalı pusula. [Kavala, 7 Kanun-i Sani 1331]-1896-01-19
ACDCGVP00033.jpg.jpgMayıs-Ağustos 1922 dönemine ait 4 aylık müezzinlik maaşı olan 120 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Halil Bey Mahallesi Cami-i Şerifi Müezzini Abdullah bin Abdullah imzalı pusula.-1922-10-03
ACDCGVP00032.jpg.jpg
The imam of the cami at Kamares informs the Kavallas Moufti that for 37 months he receives his salary fom the Muslim community the community, however, supports that is not possible to pay him anymore the imam asks for help. [Kavala, 23 Temmuz 1335]-1919-07-23
ACDCGVP00017.jpg.jpg
Letter of Muftis, Apdoulah Hilmi, and the President of the Muslim Community of Kavalas, Haji Mehmet Sait, to the judges of the Courts of First Instance, concerning the appointed Moutevellis' authorityto manage the wakf estates.--
ACDCGVP00006.jpg.jpg1330 Mayıs ayına ait Kavala'daki muallim ve müstahdemin maaş ve masraflarını gösteren pusula.-1914-06-13
ACDCGVP00050.jpg.jpgKavala Cemaat-i İslamiye azalarının idare binasında ictimaa davetleri.-1921-02-22
ACDCGVP00043.jpg.jpg1336 senesi Temmuz ayı zarfında tahsil olunan meblağdan hissesine isabet eden 113 drahmi 65 leptayı Kavala Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi Camii İmamı Mehmed Naci imzalı pusula. [Kavala, 2 Ağustos 1336]-1920-08-02
ACDCGVP00038.jpg.jpg
1319 senesine mahsus maaş kuponları. Evkaf-ı Hümayun Hazine-i Celilesinden ita olunan hıdemat vezaifine mahsus sergidir. [İstanbul]-1903
ACDCGVP00013.jpg.jpg
Merhum Hacı Ali Paşa Cami-i Şerif İmamı Hacı Ahmed'in ve aynı camii müezzini Mehmed Ali'nin 1332 senesi Mayıs ayı maaşlarını Vakıf Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [Kavala, 31 Mayıs 1332]-1916-06-13
ACDCGVP00011.jpg.jpg1330 senesi Kanun-i Evvel'in 1. gününden 13. gününe kadar yarım yevmiye hesabıyla maaşı olan 293,5 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi'nden aldığına dair Kavala Cemaat-i İslamiye Emini Ömer imzalı pusula. [Kavala, 15 Kanun-i Evvel 1330]-1914-12-28
ACDCGVP00010.jpg.jpg1328 Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 500 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Kavala Maarif Dairesi tahsildar ve odacısı Ali Bilal imzalı pusula. [Kavala, 1 Temmuz 1330]-1914-07-14
ACDCGVP00007.jpg.jpg1329 senesi Teşrin-i Evvel maaşı olan 150 kuruşu Encümen-i Maarif Sandığı'ndan aldığına dair İnas Mektebi Mübaşşiri Hüsniye imzalı pusula. [Kavala, 24 Teşrin-i Evvel 1339]-1913-11-06
ACDCGVP00001.jpg.jpg
Kavala Kazası, Ortadere Köyü'ndeki camide görevli köy halkından Hacı Hasan oğlu Hüseyin Ağa'nın tayini ile ilgili belge.-1919-07-21
ACDCGVP00086.jpg.jpgKurşunlu Camii ile Kasımbaba Tekkesi hatip ve müezzinlikleri münhal olduğuna ve bu vazifelere talip olduğuna dair Kesriye'den Cemil bin İbrahim'in istidası. [Kastorya, 3 Teşrin-i Evvel 1334]-1918-10-03
ACDCGVP00080.jpg.jpgKutub Cami-i Şerifi İmameti'ne kız Gülsüm Hanım Vakfı'na ait emlakten tahsil edilen 1332 senesi Teşrin-i Sani maaşını Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami imamı ve vaizi Hafız Mustafa Salih imzalı ilm-i haber. [Kavala, 13 Kanun-i Evvel 1332]-1916-12-26
ACDCGVP00075.jpg.jpgThe Kavallas Mouftis certifies that the resident of Suyujuk village Moustafas, son of Moula Hasan, has been appointed Ierokirix-1921-03-30
ACDCGVP00074.jpg.jpgThe President and imamis of the community of Suyucuk certifies that the resident of the Village Moustafas, son of Moula Hasan, born in 188, has been appointed Ierokirix of the Mahalle Mosque since the 21th of March 1921.-1921-03-29
ACDCGVP00068.jpg.jpgSelanik Cemaat-i İslamiye ve Darül-Eytam Sandıkları muhasebeciliğinden ayrıldığı tarih olan 10 Mayıs 1338'de mezkur sandıkların muvazene-i umumiye cetvelini takdim ettiğine dair Cemaat-i İslamiye ve Darül-Eytam sabık muhasebecisi imzalı dilekçe.-1923-07-16
ACDCGVP00067.jpg.jpg
Kingdom of Greece, thessalonikis Muftia, towards the Kavalas Mufti--
41-60 / 105
Discover
Browse