21-40 / 105
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVP00105.jpg.jpgKavala Kasabası Cami Şerifi Kayyumu Hafız Ömer'in bir müddetten beri maaşını alamadığından Evkaf varidatından maaşının ödenmesine dair istidası.-1919-04-08
ACDCGVP00087.jpg.jpgKurşunlu Camii hatip ve müezzini tayin kılınan Halim Refik'in vefatına mebni boşalan vazifesine talip olduğunu belirten Kurşunlu Mahallesi'nden Selim'in dilekçesi. [Kastorya, 31 Teşrin-i Evvel 1334]-1918-10-31
ACDCGVP00084.jpg.jpgThe Kavallas Muftis certifies that Molla Housein Dedenin Hasan from the Palaia Kavalla Village of Drama, was born in 1891 and that he serves as a mouezin in the Mosque of Moula Housein Jamis Araga Mahale.-1922-02-10
ACDCGVP00072.jpg.jpgThe President and imamis of the Community of Suyucuk certifies that Moustafa Haftis (?) has been appointed as hatip of the Mosque, since 6 May 1912.-1921-03-29
ACDCGVP00065.jpg.jpg1334 senesi Haziran maaşı olan 150 (?)'yı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Vakıf Sandık Emini Edib imzalı ilm-i haber. [Kavala, 30 Haziran 1334]-1918-06-30
ACDCGVP00047001.jpg.jpg
1309 senesi Cemaat-i İslamiye Sandığı ve Encümen Maarif Sandığı maaş senedatı [Kavala, 1309]-1893
ACDCGVP00044.jpg.jpg1336 senesi Teşrin-i Sani ayında Hamidiye Cami-i Şerifi imamet ve müezzinlik maaşı olan 40 drahmiyi Kavala Evkaf'tan aldığına dair Hüseyin Hüsnü ve Hafız Ahmed imzalı pusula.-1920-12-01
ACDCGVP00026.jpg.jpgMuallimlik talebinde bulunup müsabaka imtihanına dahil olan Hüseyin Ağa kerimesi Ayşe, Ahmed Efendi kerimesi Nazıke, Hacı Mustafa kerimesi hanımların aldıkları notları gösteren tablo ve tayin kararı. [Kavala, 18 Teşrin-i Sani 1331]-1915-12-01
ACDCGVP00008.jpg.jpg1329 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 150 kuruşu Encümen-i Maarif Sandığı'ndan aldığına dair İnas Mektebi Muallimi Racia imzalı pusula. [Kavala, 7 Kanun-i Evvel 1328]-1912-12-20
ACDCGVP00005.jpg.jpgKadı Ahmed Efendi Mahallesi İmamı tarafından yazılan ihbarnameye göre listede isimleri olanı şahıslar hakkında bilgi istenmiş ancak Hasanoğlu Mustafa Asım dışındakilere dair bilgisi yoktur. [Kavala, 28 Şubat 1329]-1914-03-13
ACDCGVP00003.jpg.jpg
Kavala Müftülüğü Canib-i Fazılaneleri'ne gönderilen Hafız Hüsnü Efendizade Mehmed Ramiz Efendi'nin Hüseyin Cami-i Şerifi'ne müezzin tayin edilmesi ile İlgili dilekçe ve zarf. [10 Haziran 1336]-1920-06-10
ACDCGVP00002.jpg.jpg
Kavala Müftülüğü Canib-i Fudelası'na gönderilen Kavala’nın Halil Bey Mahallesi ahalisinden merhum Hacı Abdurrahman Efendizade Mehmed Emin Efendi’nin Kavala'daki Tekke Camii’nin müezzinlik görevine tayinine dair tezkere. [24 Teşrin-i Evvel 1933]-1917-10-24
ACDCGVP00101.jpg.jpg
Yeni Mahalleden İmam Ali Efendi, Agoş ve Mümin Hasan'ın yarın alafranga dörtte Korahora gitmeleri hakkında tenbihat lazımdır. Vakt-i muayyenede gitmek üzere İmama tahrirat yazıldı. [Kavala]-1923-03-12
ACDCGVP00100.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiyesi Mühürlü 2 adet senet defteri. - Haji Mehmet Sait, President of the Kavalla Administration certifies that …..is Muslim (Moamethanos)-1916
ACDCGVP00089.jpg.jpg1922 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait imamet maaşı olan 200 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Küçük Mahalle İmamı Hafız Mehmed imzalı senet.-1922-10-06
ACDCGVP00081.jpg.jpg6 aylık istihkakı olan 278 drahmi 30 leptayı Kavala Cemaat Sandığı'ndan aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi Camii Müezzini Hüseyin Hüsnü imzalı senet.-1923-07-01
ACDCGVP00078.jpg.jpg
The Kavallas Mouftis certifies that Memet, son of Sali has been appointed as mouezin.-1921-05-29
ACDCGVP00064.jpg.jpgGazi Halil Ağa Evkafı'ndan 1336 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 39 frank 90 santimi Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen vakıf mütevellisi İbrahim imzalı senet.-1920-12-02
ACDCGVP00063.jpg.jpgÜsküdar İskele Memuru Muavini Mehmed'in Pazartesi günü gelebileceğine dair yazdığı cevabi mektubu. [7 Eylül 1331]-1915-09-20
ACDCGVP00039.jpg.jpgKanun-i Evvel-Kanun-i Sani 1332 dönemine ait maaşı olan 140 frangı Kavala Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Kabristan Muhafızı Ali mühürlü pusula. [Kavala, 11 Mart 1333]-1917-03-14
21-40 / 105
Discover
Browse