Kandiye İslam Mekteb-i İnas Müdürü Pezenaki Ali Calib Efendi'nin felç olması sebebiyle yerine Mekteb-i mezkurda muallimlik ve müdürlük yapan Laşid Müftü-i Sabıkı Kandiye'de Mukim Mustafa Raşid Efendi İmamzade'nin tayini hususunda alınan kararname
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVP00144.jpg1.5 MBJPEG
ACIEVP00144A001.jpg299.73 KBJPEG
Başlık
Kandiye İslam Mekteb-i İnas Müdürü Pezenaki Ali Calib Efendi'nin felç olması sebebiyle yerine Mekteb-i mezkurda muallimlik ve müdürlük yapan Laşid Müftü-i Sabıkı Kandiye'de Mukim Mustafa Raşid Efendi İmamzade'nin tayini hususunda alınan kararname
Tanım
Kandiye Mutasarrıflığına
Yayın Tarihi
1921-11-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53235
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACIEVP00144
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.