1300 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 50 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Sikilus Kariyesi Camii İmamı Mehmed Hurşid imzalı senet. [31 Ağustos 1300]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVP00092.jpg437.61 KBJPEG
Başlık
1300 senesi Temmuz-Ağustos dönemine ait 2 aylık maaşı olan 50 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Sikilus Kariyesi Camii İmamı Mehmed Hurşid imzalı senet. [31 Ağustos 1300]
Yayın Tarihi
1884-09-12
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53226
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13-23,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACIEVP00092
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.