Merhum Veli Paşa Vakfı galledarlarından Resmolu müteveffa Kalyoncu Selim Ağa'nın oğlu Abdullah'ın gallesinde bulunan mülklerin 1299 senesi Ağustos başlangıcından itibaren 3 sene müddetle iltizama verildiğine dair kontrato.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVPR00497001.jpg1.53 MBJPEG
ACREVPR00497001A001.jpg1.98 MBJPEG
ACREVPR00497002.jpg1.54 MBJPEG
Başlık
Merhum Veli Paşa Vakfı galledarlarından Resmolu müteveffa Kalyoncu Selim Ağa'nın oğlu Abdullah'ın gallesinde bulunan mülklerin 1299 senesi Ağustos başlangıcından itibaren 3 sene müddetle iltizama verildiğine dair kontrato.
Yayın Tarihi
1881-01-18
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53114
Koleksiyonlar
Biçim
21-34 cm
Kod
ACREVPR00497
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.