Müteveffa Edebiyat Muallimi Emin Efendi'ye verdiği 1 adet sim mecidiyenin mumaileyhin maaşından olarak Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muhasebe Müdürü Mehmed Ali imzalı ilm-i haber. [5 Teşrin-i Evvel 1312]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACNEVP00110.jpg447.38 KBJPEG
Başlık
Müteveffa Edebiyat Muallimi Emin Efendi'ye verdiği 1 adet sim mecidiyenin mumaileyhin maaşından olarak Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muhasebe Müdürü Mehmed Ali imzalı ilm-i haber. [5 Teşrin-i Evvel 1312]
Yayın Tarihi
1896-10-17
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52939
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACNEVP00110
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.