17 Teşrin-i Evvel 1311 tarihli ve 3683 No.lu muhasebenin müzakeresinde Emlak-ı Vakfiye meyanında 28 Şubat 1338 tarihinde 2100 lira 18 kuruş 4/152 numara ile muhasebesinin icra olunduğuna dair şerh pusulası. [28 Şubat 1338]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACNEVF00051.jpg215.02 KBJPEG
Başlık
17 Teşrin-i Evvel 1311 tarihli ve 3683 No.lu muhasebenin müzakeresinde Emlak-ı Vakfiye meyanında 28 Şubat 1338 tarihinde 2100 lira 18 kuruş 4/152 numara ile muhasebesinin icra olunduğuna dair şerh pusulası. [28 Şubat 1338]
Yayın Tarihi
1922-02-28
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52874
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
11,5-13 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACNEVF00051
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.