1-20 / 330
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVF00324001.jpg.jpg
Girit Merkez Maarif Meclisinin 26 Şubat 1299-5 Haziran 1300 tarihleri arasında tahsil olunan ücret-i tedrisiye makbuz ilm-i haberi--
ACNEVF00323001.jpg.jpg
Girit Merkez Maarif Meclisinin 3 Şubat 1302-30 Nisan 1303 tarihleri arasında tahsil olunan ücret-i tedrisiye makbuz ilm-i haberi--
ACNEVF00272001.jpg.jpg
1318-19 dönemine ait varidat ve masarifat defteri.-1903; 1904
ACNEVF00264.jpg.jpgAli ve Kadri ve Hasan ve Ahmed ve Fatma'nın adına Atina Bankası'na tevdi kılınan miktarı gösteren pusula.-1909-02-11
ACNEVF00255.jpg.jpg
Mekteb-i İnas kiremitlerinin tamir masrafları defteri-1918
ACNEVF00237.jpg.jpgDükkanda Hamalaki Molla Mehmed’in 4 franklık kira bedeli vesair varidat ve hane masarafını gösteren pusula-1921-01-01
ACNEVF00234.jpg.jpgTable of debts-1920-03-31
ACNEVF00223.jpg.jpgCemalaki Mustafa'ya ait bir hesap pusulası.--
ACNEVF00207.jpg.jpgVakıf Komisyonu Reisi Hamdi Bey'den devren teslim aldığı bütçe. [27 Teşrin-i Evvel 1331]-1915-12-10
ACNEVF00197.jpg.jpgÇakır Selim Efendi'nin kızı Kanun-i Sani 1306-Ağustos 1307 dönemine Ait Fener Avaidi tahsisatından olmak üzere Nahiye Sandığı’na 84 kuruş tediye ettiğine dair makbuz. [26 Mayıs 1307]-1891-06-07
ACNEVF00164.jpg.jpgPapas (Lereas) Ioannis Efimerios asks Kon. Kissametaki and Thodousa Braitopoula to take the oath that the late Latif Aga owed them 399 and 180 Gr.-1871-09-25
ACNEVF00150.jpg.jpgÇeşitli kimselere verilmiş olan paraları gösteren tarihsiz kağıt parçası--
ACNEVF00141.jpg.jpgList of expenses concerning all the cases of the Muslim (Community?) till the end of February 1924.--
ACNEVF00131.jpg.jpg
1911 senesine ait sandık hesabını gösteren defter.-1911-11-05
ACNEVF00041.jpg.jpgMuhtelif kişilere ait hesapları havi pusula.-1904
ACNEVF00040.jpg.jpgKonakçı Ali Paşa Camii-i Şerifi'nde paranın sandıktan alındığına dair pusula. [3 Teşrin-i Sani 1302]-1886-11-15
ACNEVF00037.jpg.jpg
1321 senesine ait gelir gider hesaplarını gösterir defter. [7 Nisan-22 Temmuz 1321]-1905-04-20; 1905-08-04
ACNEVF00034.jpg.jpgYayıcı Kariyesi Camii-i Şerifi Ramazan masrafları için düzenlenmiş pusula. [24 Mayıs 1305]-1889-06-05
ACNEVF00032.jpg.jpg
Parsaki Yorgi Voloki ile Hanyevizadegan Evkafı muhasebesini gösteren defter. [31 Mayıs 1311- 31 Ağustos 1317]-1895-06-12; 1901-09-13
ACNEVF00031.jpg.jpg1319 senesi Zilhicce dönemine kadar olan muhasebenin rüiyyet eylediğinin İade-i Hukuk Müşavirliği Canib-i Alisi’ne gönderilmiştir. Takdim kılındığına dair ilm-i haber. [27 Haziran 1337]-1921-06-27
1-20 / 330
Discover
Browse