Laşid Emval-i Eytam-ı İslam Nezaretindeki Eytam akçesinden istikraz olunan borcun ödenmesi hususunda Yerapetreli Çavuşaki Ahmed Ağa'ya Laşid Emval-i Eytam İslam Nazırı Ahmed Veliyüddin Efendi tarafından gönderilen ihtar mektubu. [17 Kanun-i Sani 1330]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00037.jpg624.82 KBJPEG
Başlık
Laşid Emval-i Eytam-ı İslam Nezaretindeki Eytam akçesinden istikraz olunan borcun ödenmesi hususunda Yerapetreli Çavuşaki Ahmed Ağa'ya Laşid Emval-i Eytam İslam Nazırı Ahmed Veliyüddin Efendi tarafından gönderilen ihtar mektubu. [17 Kanun-i Sani 1330]
Yayın Tarihi
1915-01-30
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52734
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVO00037
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.