1326 senesi Ramazan'ının birinci Günün Şaban ayının 29. gününe tesadüf ettiği eğer hilal görünmezse oraca hilalin görünürse o günün Ramazan'ın birinci günü olacağına dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri [6-10 Eylül 1324]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVDIV00092000.jpg626.95 KBJPEG
ACLEVDIV00092001.jpg540.6 KBJPEG
ACLEVDIV00092002.jpg528.69 KBJPEG
ACLEVDIV00092003.jpg532.1 KBJPEG
ACLEVDIV00092004.jpg590.96 KBJPEG
Başlık
1326 senesi Ramazan'ının birinci Günün Şaban ayının 29. gününe tesadüf ettiği eğer hilal görünmezse oraca hilalin görünürse o günün Ramazan'ın birinci günü olacağına dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri [6-10 Eylül 1324]
Tanım
Kaguş, Uyano ve Manastıraki Karyesinde Hamiyetmendan ahali-yi müslimesi ile Estiye Limanı'nda Laşid Niyabet-i Şeriyesi Akd-i Nikah Vekili El-Hacc Receb Efendiye, Laşid İslam İhtiyar Meclisi Riyaset-i Canib-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1908-09-19
1908-09-23
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52671
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLEVDIV00092
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.