Taht-ı silaha davet edilen Müslüman efrad arasında memuriyet-i ruhaniyenin de ithal ve celb edilmekte olduğu hakkındaki tebligata göre bu gibilerin evraklarının hanya askere alma kalemine gönderilmekte olduğuna dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekilinin arizası.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIGVM00015.jpg337.8 KBJPEG
ACIGVM00015E001.jpg659.1 KBJPEG
Başlık
Taht-ı silaha davet edilen Müslüman efrad arasında memuriyet-i ruhaniyenin de ithal ve celb edilmekte olduğu hakkındaki tebligata göre bu gibilerin evraklarının hanya askere alma kalemine gönderilmekte olduğuna dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekilinin arizası.
Tanım
Kandiye Niyabet-i Şeriyyesi Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1923-01-22
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52657
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACIGVM00015
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.