21-29 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVE00029.jpg.jpgLetter of the director of the Muslim Religious Foundations, [The name is illegible] to the inspector of the Muslim Schools of Salonica, Mr. Riza Efendi Agadakis, asking for the supply of 2 books of receipt duplicates similar to the dispatched with letter-1920-12-08
ACDCGVE00021.jpg.jpgZükur ve inas 2 muallimli ve 4 sınıflı köy mekteplerine mahsus program. [Kavala?]--
ACDCGVE00019.jpg.jpg1. sınıf talebelerinin hat dersinde aldıkları notları gösteren liste. [Kavala?]-1923-03-10
ACDCGVE00007.jpg.jpgCemaat-i İslamiye’nin taht-ı idaresindeki Mekatib-i İbtidaiye’nin Eylül ayının 1. pazartesi günü küşad olacağı ve 6 yaşından itibaren talebelerin kayıt ve kabulü için doğrudan mektep idaresinin müracaat olunmasına dair ilan müsveddesi.--
ACDCGVE00003.jpg.jpg1., 2. ve 3. sınıf talebelerinin isim ve derslerden aldıkları notları gösteren defter.-1922-03-28
ACDCGVE00013.jpg.jpgKavala İptidai İnas Mektebi’nin 1331 senesi imtihan-ı umumisinde talebelerin almış oldukları dereceler ile her birinin kazanmış olduğu notları gösteren cetvel. [Kavala, 18 Haziran 1331]-1915-07-01
ACDCGVE00005.jpg.jpgMektepte hemen birkaç günlük yakacak idarelerinin kaldığı ve kışın şiddetine maruz kalmak tehlikesine binaen şimdiden miktar-ı kafi yakacağın mektebe gönderilmesi hususunda Mekatib Müdürü Mehmed Sadık'ın yazısı. [Kavala, 16 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-29
ACDCGVE00025001.jpg.jpgBugünden itibaren Kavala Belediye Riyaseti’nden alınan emir üzerine mekteplerin tatil olduğuna dair Müfetttişliğin Cemaat Mektepleri Müdüriyeti’ne gönderilen yazısı.-1922-12-20
ACDCGVE00001.jpg.jpgKadı Ahmed Mahallesi’ndeki İnsa Mektebi’nin aşılı ve aşısız talebelerini gösterir cetvel. [Kavala, 28 Eylül 1331]-1915-10-11
21-29 / 29
Discover
Browse