7 sınıflı İslam Mekteb-i Zükur muallimlerinden Selim Efendaki Vasıf Efendi 4 sınıflı İslam Zükur Mektebi muallimlerinden Hasan Efendi'nin yerine, Hasan Efendi de Vasıf Efendi yerine geçerek becayişlerinin heyetçe lüzum görüldüğüne dair alınan karar.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVP00152.jpg1.09 MBJPEG
Başlık
7 sınıflı İslam Mekteb-i Zükur muallimlerinden Selim Efendaki Vasıf Efendi 4 sınıflı İslam Zükur Mektebi muallimlerinden Hasan Efendi'nin yerine, Hasan Efendi de Vasıf Efendi yerine geçerek becayişlerinin heyetçe lüzum görüldüğüne dair alınan karar.
Tanım
Re'sen Karar
Yayın Tarihi
1913-09-05
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52592
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACIEVP00152
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.