21-29 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVE00004.jpg.jpgMekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali'nin Cemaat-i İslamiye Heyeti’nin kendisine göstermiş olduğu teveccüh ve itimada teşekkür ettiği ve görevine başlamış olduğunu ifade ettiği yazı. [Kavala, 15 Ağustos 1332]-1916-08-28
ACDCGVE00007.jpg.jpgCemaat-i İslamiye’nin taht-ı idaresindeki Mekatib-i İbtidaiye’nin Eylül ayının 1. pazartesi günü küşad olacağı ve 6 yaşından itibaren talebelerin kayıt ve kabulü için doğrudan mektep idaresinin müracaat olunmasına dair ilan müsveddesi.--
ACDCGVE00003.jpg.jpg
1., 2. ve 3. sınıf talebelerinin isim ve derslerden aldıkları notları gösteren defter.-1922-03-28
ACDCGVE00009.jpg.jpg
Hasan bin Abdülkadir Efendi'nin Mekatib-i İslamiyece kaydının icrası hakkında İbrahim Paşa Mahallesi imamının ilm-i haberi. [Kavala]-1922-09-15
ACDCGVE00010.jpg.jpgDoctor Th. Triadafilidis certifies that the student Tasin Mustafa is healthy, Kavala.-1922-09-12
ACDCGVE00012000.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye'nin Zir-i İdaresindeki Zükur Ve İnas mekteblerinin talebe mevcudu, talebelerin velilerinin isimlerini vs.'yi gösteren cetvel.-1922-10
ACDCGVE00011.jpg.jpgKavala İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Efendi'nin kızı Necmiye Hanım'ın Mekatib-i İslamiyece kayıt ve kabulünün icrası hakkında talep üzerine adı geçen mahalle imamı tarafından verilen ilm-i haber.-1922-10-19
ACDCGVE00008.jpg.jpgMaarif-i İslamiye bütçesinin 1 aylık hesabının tedkiki zımnında Heyet-i Umumiye’nin toplanacağı hususunun azalara bildirilmesine dair Maarif Komisyonu Reisi Ahmed Hamdi'nin yazısı. [Kavala, 5 Eylül 1331]-1915-08-18
ACDCGVE00002.jpg.jpg
Deve Çeşmesi Zükur Mektebi’nden bazı talebelerin karneleri.-1919; 1922
21-29 / 29

Discover