1-10 / 29
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACDCGVE00025001.jpg.jpg
Bugünden itibaren Kavala Belediye Riyaseti’nden alınan emir üzerine mekteplerin tatil olduğuna dair Müfetttişliğin Cemaat Mektepleri Müdüriyeti’ne gönderilen yazısı.-1922-12-20
ACDCGVE00013.jpg.jpg
Kavala İptidai İnas Mektebi’nin 1331 senesi imtihan-ı umumisinde talebelerin almış oldukları dereceler ile her birinin kazanmış olduğu notları gösteren cetvel. [Kavala, 18 Haziran 1331]-1915-07-01
ACDCGVE00019.jpg.jpg1. sınıf talebelerinin hat dersinde aldıkları notları gösteren liste. [Kavala?]-1923-03-10
ACDCGVE00021.jpg.jpg
Zükur ve inas 2 muallimli ve 4 sınıflı köy mekteplerine mahsus program. [Kavala?]--
ACDCGVE00029.jpg.jpgLetter of the director of the Muslim Religious Foundations, [The name is illegible] to the inspector of the Muslim Schools of Salonica, Mr. Riza Efendi Agadakis, asking for the supply of 2 books of receipt duplicates similar to the dispatched with letter-1920-12-08
ACDCGVE00017.jpg.jpgKavala İbrahim Paşa Mahallesi’nde sakin Şaban Ağa'nın kızı Fatma Hanım'ın mekatib-i İslamiye'ce kayd ve kabulünün icrası hakkında adı geçen mahalle imamı tarafından verilen ilm-i haber.-1922-11-13
ACDCGVE00028001.jpg.jpg
Selanik Midhat Paşa İslam Mekteb-i Sanayisi’ne dair tahrirat. [1331]-1915; 1916
ACDCGVE00014.jpg.jpg
Kavala Niyazi Mektebi’nin 1330-1331 ders yılı şakirdanının gösterdiği liyakat Ve derecelerini gösteren cetvel. [Kavala, 16 Haziran 1331]-1915-06-29
ACDCGVE00018.jpg.jpg
Sarı Şaban Kazası’nda İlhanlı Kariyesi’nde Hafız Mehmed bin Hafız Bekir, Hasan Osman ve Şevket Hasan adlı talebelere ait imtihan kağıtları. [Kavala]--
ACDCGVE00020001.jpg.jpg
İbtidai İnas ve Zükur mekteplerine mahsus haftalık ders programı. [Kavala?]--
1-10 / 29

Keşfet

Tür