1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVE00013.jpg.jpg
Kavala İptidai İnas Mektebi’nin 1331 senesi imtihan-ı umumisinde talebelerin almış oldukları dereceler ile her birinin kazanmış olduğu notları gösteren cetvel. [Kavala, 18 Haziran 1331]-1915-07-01
ACDCGVE00028001.jpg.jpg
Selanik Midhat Paşa İslam Mekteb-i Sanayisi’ne dair tahrirat. [1331]-1915; 1916
ACDCGVE00014.jpg.jpg
Kavala Niyazi Mektebi’nin 1330-1331 ders yılı şakirdanının gösterdiği liyakat Ve derecelerini gösteren cetvel. [Kavala, 16 Haziran 1331]-1915-06-29
ACDCGVE00026.jpg.jpgSelanik Midhat Paşa İslam Sanayi Mektebi’nin 1320-21 Devr-i dersiyesi hesabının takdim edildiğine dair evrak. [20 Ağustos 1331]-1915-09-02
ACDCGVE00027.jpg.jpgMekteblerindeki yazı tahtalarının matlub derecede olmadığı ve Usul-ı Cedide’ye muvafık surette ders yapmak mümkün olmadığından Kurban Bayramı tatilinde mektebe bir doğramacının götürülmesine dair Mekteb-i İbtidaiye Müdürü’nün yazısı.[4 Teşrin-i Evvel 1331]-1915-10-17
ACDCGVE00015.jpg.jpg
Kavala su yolundaki İbtidai İnas Mektebi 1331 senesi imtihan-ı umumide talebelerin almış oldukları dereceler ile her bir dersten almış oldukları notları gösteren cetvel [Kavala, 18 Haziran 1331]-1915-06-29
ACDCGVE00016.jpg.jpg
Kavala'da Kadı Ahmed Mahallesi’ndeki Zükür Mekteb-i İbtidaiye-i Terakki'nin 1331 senesi İmtihan-ı Umumi’de talebelerin almış oldukları dereceler ile her bir dersten almış oldukları notları gösteren cetvel [Kavala, 25 Haziran 1331]-1915-07-08
ACDCGVE00001.jpg.jpg
Kadı Ahmed Mahallesi’ndeki İnsa Mektebi’nin aşılı ve aşısız talebelerini gösterir cetvel. [Kavala, 28 Eylül 1331]-1915-10-11
ACDCGVE00008.jpg.jpgMaarif-i İslamiye bütçesinin 1 aylık hesabının tedkiki zımnında Heyet-i Umumiye’nin toplanacağı hususunun azalara bildirilmesine dair Maarif Komisyonu Reisi Ahmed Hamdi'nin yazısı. [Kavala, 5 Eylül 1331]-1915-08-18
1-9 / 9
  • 1

Discover

Type
Issue Date