1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVE00001.jpg.jpg
Kadı Ahmed Mahallesi’ndeki İnsa Mektebi’nin aşılı ve aşısız talebelerini gösterir cetvel. [Kavala, 28 Eylül 1331]-1915-10-11
ACDCGVE00005.jpg.jpgMektepte hemen birkaç günlük yakacak idarelerinin kaldığı ve kışın şiddetine maruz kalmak tehlikesine binaen şimdiden miktar-ı kafi yakacağın mektebe gönderilmesi hususunda Mekatib Müdürü Mehmed Sadık'ın yazısı. [Kavala, 16 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-29
ACDCGVE00006.jpg.jpgMektep idaresi için tab ve teclid ettirilmesi gereken esas kayıt defterleri ile yoklama defterlerinin ve satın alınması icab eden kırtasiyenin alınması hususunda Mekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali'nin yazısı. [Kavala, 19 Ağustos 1332]-1916-09-01
ACDCGVE00004.jpg.jpgMekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali'nin Cemaat-i İslamiye Heyeti’nin kendisine göstermiş olduğu teveccüh ve itimada teşekkür ettiği ve görevine başlamış olduğunu ifade ettiği yazı. [Kavala, 15 Ağustos 1332]-1916-08-28
ACDCGVE00007.jpg.jpgCemaat-i İslamiye’nin taht-ı idaresindeki Mekatib-i İbtidaiye’nin Eylül ayının 1. pazartesi günü küşad olacağı ve 6 yaşından itibaren talebelerin kayıt ve kabulü için doğrudan mektep idaresinin müracaat olunmasına dair ilan müsveddesi.--
ACDCGVE00009.jpg.jpg
Hasan bin Abdülkadir Efendi'nin Mekatib-i İslamiyece kaydının icrası hakkında İbrahim Paşa Mahallesi imamının ilm-i haberi. [Kavala]-1922-09-15
ACDCGVE00010.jpg.jpgDoctor Th. Triadafilidis certifies that the student Tasin Mustafa is healthy, Kavala.-1922-09-12
ACDCGVE00012000.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye'nin Zir-i İdaresindeki Zükur Ve İnas mekteblerinin talebe mevcudu, talebelerin velilerinin isimlerini vs.'yi gösteren cetvel.-1922-10
ACDCGVE00011.jpg.jpgKavala İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Efendi'nin kızı Necmiye Hanım'ın Mekatib-i İslamiyece kayıt ve kabulünün icrası hakkında talep üzerine adı geçen mahalle imamı tarafından verilen ilm-i haber.-1922-10-19
ACDCGVE00008.jpg.jpgMaarif-i İslamiye bütçesinin 1 aylık hesabının tedkiki zımnında Heyet-i Umumiye’nin toplanacağı hususunun azalara bildirilmesine dair Maarif Komisyonu Reisi Ahmed Hamdi'nin yazısı. [Kavala, 5 Eylül 1331]-1915-08-18
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date