Merhum Delalbasşızade Mehmed Efendi'nin dul eşi Gülfidan Hanım'ın kızı Zühre ile kahveci esnafından Ahmed Ağa ile evlendirmiş ve kızının çehiz masrafları için Hanya Şevkat Sandığı'ndan yardım talebi. [10 Teşrin-i Sani 1306]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVSC00061.jpg829.99 KBJPEG
ACCEVSC00061A001.jpg162.99 KBJPEG
Başlık
Merhum Delalbasşızade Mehmed Efendi'nin dul eşi Gülfidan Hanım'ın kızı Zühre ile kahveci esnafından Ahmed Ağa ile evlendirmiş ve kızının çehiz masrafları için Hanya Şevkat Sandığı'ndan yardım talebi. [10 Teşrin-i Sani 1306]
Tanım
Hanya Evkaf ve Eytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1890-11-22
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52439
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
23,5-34 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACCEVSC00061
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.