Selene Kazası sakinlerindenken Validesi Meryem Hanım'ın vefatında gayr-i baliğ olduğundan hissesinin Hanya Eytam Müdüriyeti tarafından zabt edildiği ancak, rüşdünü ispat ettiğinden hisse-i Irsiyesinin verilmesi için Saliha binti İbrahim'in istidası.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVS00171.jpg1.76 MBJPEG
ACCEVS00171A001.jpg1.62 MBJPEG
Başlık
Selene Kazası sakinlerindenken Validesi Meryem Hanım'ın vefatında gayr-i baliğ olduğundan hissesinin Hanya Eytam Müdüriyeti tarafından zabt edildiği ancak, rüşdünü ispat ettiğinden hisse-i Irsiyesinin verilmesi için Saliha binti İbrahim'in istidası.
Tanım
Merkez Vilayet Niyabet-i Şeriyyesi Huzur-ı Fazılanelerine gönderilmiştir. [20 Rebeb 1312]
Yayın Tarihi
1895-01-17
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52430
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVS00171
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.