Gazi Hüseyin Paşa Vakfı'ndan Ağa Camii Mahallesi'ndeki müteveffa Alyotaki Abdülhalim Efendi'nin yetimi Mustafa ile eşi Emine Seniye Hanım'ın mahzeninin icare bedelini Hanya Evkaf Sandığı ve Mal Emaneti'nden Üsküplüzade Ali Avni'nin aldığına dair pusula. [4 Temmuz 1304]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVPR00441001.jpg885.89 KBJPEG
ACCEVPR00441002.jpg917.11 KBJPEG
Başlık
Gazi Hüseyin Paşa Vakfı'ndan Ağa Camii Mahallesi'ndeki müteveffa Alyotaki Abdülhalim Efendi'nin yetimi Mustafa ile eşi Emine Seniye Hanım'ın mahzeninin icare bedelini Hanya Evkaf Sandığı ve Mal Emaneti'nden Üsküplüzade Ali Avni'nin aldığına dair pusula. [4 Temmuz 1304]
Yayın Tarihi
1888-07-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52408
Koleksiyonlar
Biçim
14,5-20,5 cm
Kod
ACCEVPR00441
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.