1303 Ağustos maaşı olan 200 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hanya Evkaf Mübaşiri Mehmed Emin imzalı pusula. [29 Ağustos 1303]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVP00684.jpg1,000.22 KBJPEG
Başlık
1303 Ağustos maaşı olan 200 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hanya Evkaf Mübaşiri Mehmed Emin imzalı pusula. [29 Ağustos 1303]
Yayın Tarihi
1887-09-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52351
Koleksiyonlar
Biçim
14,5-19 cm
Kod
ACCEVP00684
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.