1317 senesi Nisan ayı maaşı olan 525 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Şemsi Dedezade Hüseyin Hüsnü imzalı senet. [30 Nisan 1317]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVP00422.jpg454.83 KBJPEG
Başlık
1317 senesi Nisan ayı maaşı olan 525 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Şemsi Dedezade Hüseyin Hüsnü imzalı senet. [30 Nisan 1317]
Yayın Tarihi
1901-05-13
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52332
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVP00422
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.