1-20 / 55
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVSC00004.jpg.jpgCedid Valide Sultan İmareti'nden aylık 30 kıta duagü fodlasına mutasarrıf Seyyide Hikmet Hanım'ın hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 17 Nisan 1327]-1911-04-30
ACDCGVSC00003.jpg.jpgKavala Müftüsü Ali Nüshet tarafından Kavala'da Eytamhane gibi bir de darül-hayr müessesi kurulması hakkında yapılacak toplantıya isimleri yazılı kişilerin daveti hususundaki yazı. [Kavala, 1 Şubat 1333]--
ACDCGVSC00011.jpg.jpgFakirler ve muhtaç garipler için vermiş olduğu ilaç bedeli ile muayene ücreti olan 294,5 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi'nden aldığına dair Kavala'da Cami-i Şerif civarında Eczacı Ancel imzalı pusula. [Kavala, 31 Kanun-i Sani 1330]-1915-01-26
ACDCGVSC00006.jpg.jpgFakir ve muhtaçlara verilmiş olan ekmek bedelini Kavala Fetva Dairesi Sandık Emini İbrahim Efendi'den tamamen aldığına dair Kavala'da Ekmekçi Bayram Ağa imzalı ilm-i haber. [Kavala, 7 Haziran 1331]-1915-06-20
ACDCGVSC00046.jpg.jpgŞeyzade Camii İmareti'nden yevmi 1 adet fodla 3 hisseye taksim ile 1 hissesi olan 10 fodlanın mutasarrıfı İzzet Efendi'nin ber hayat olduğuna dair ilm-i haber. [9 Nisan 1327]-1911-04-22
ACDCGVSC00045.jpg.jpgŞeyzade Camii imaretinden Yevmi 1 adet fodla 3 hisseye taksim ile 1 hissesi olan 10 fodlanın mutasarrıfı Maarif Muhasebat Dairesi Memuru Ali Galib Efendi'nin ber hayat olduğuna dair ilm-i haber. [11 Nisan 1327]-1911-04-24
ACDCGVSC00040.jpg.jpgFukara olak vefat eden Esma Mercan isimli kadının tekfin ve teçhiz masrafı olan 20 kuruşu Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Hamidiye Mahallesi Camii İmamı Hüseyin Hüsnü imzalı senet [Kavala, 28 Şubat 1332]-1917-02-28
ACDCGVSC00010.jpg.jpgYeni Mahalle'de sakin Ahmed'in fakir kızı Fatma İbla'nın hastalığı için alınan ilaç, giyim ve gıda masraflarının Sandık Emini İbrahim Efendi'den aldığına dair Selimiye Mahallesi İmamı Es-Seyid Mehmed Sıtkı imzalı pusula. [Kavala, 5 Teşrin-i Sani 1330]-1914-11-18
ACDCGVSC00052.jpg.jpgKadı Ahmed Efendi Mahallesi en fakir ve muhtaç olanlarının isimlerini havi defter. [Kavala, 26 Ramazan 1340]-1922-05-23
ACDCGVSC00051.jpg.jpgVefat eden Rıza bin müteveffa Arif isimli 20 yaşındaki şahıs fakir olduğundan teçhiz ve tekfin masrafının Kavala Cemaat-i İslamiye tarafından verildiğine dair Küçük Mahalle İmamı'nın ilm-i haberi [30 Teşrin-i Sani 1332]-1916-12-13
ACDCGVSC00048.jpg.jpgŞehzade İmaretine bağlı şehri 30 fodlaya mutasarrıf olduğuna dair 2 senet sahibi İzzet, Ali Galip ve Emine Ulviye'den alınan 2 senetin makbuzu. [İstanbul?, 13 Nisan 1327]-1911-04-26
ACDCGVSC00038.jpg.jpg
Fatih İmaret-i Amiresi'nden yevmiye 3 çift fodla mutasarrıfı olan Yenikapı Mevlivihanesi'nde misafireten mukim Yusuf ve Ali Beylere verildiğine dair makbuz. [İstanbul, 1324]-1908; 1909
ACDCGVSC00031.jpg.jpgFakir haline binaen kendisine tahsis edilen 10 frangı Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Yeni Mahalle ahalisinden Halil zevcesi Ayşe imzalı senet [Kavala, 21 Kanun-i Sani 1331]-1916-02-03
ACDCGVSC00025000.jpg.jpg
1327 senesi İstanbul Evkaf Müdüriyeti'ne verilen fodla beratları karşılığında alınan paraların senedatı. [1327]-1911
ACDCGVSC00024.jpg.jpg
Kadı Ahmed Mahallesi'nde fakir olarak vefat eden Hasan Ağa'nın kızı için verilen 40 frangı aldığına dair Kadı Ahmed Mahallesi İmamı Mehmed Naci imzalı ilm-i haber. [Kavala, 17 Kanun-i Evvel 1321]-1905-12-30
ACDCGVSC00001.jpg.jpgCopy of a telegraf of the Ministry of Agriculture to the President of the Legacies Committee at Neapoli concerning the control of the endowed Muslim properties.-1919-09-27
ACDCGVSC00053.jpg.jpgSelimiye Mahallesi'nde son derece muhtaç fukaranın iane defteri. [Kavala]-1922-05-08
ACDCGVSC00035.jpg.jpgKara Osman Ramize (?) Hanım'ın vefatı ile fukara olduklarından techiz ve tekfin masraflarının ödenmesi Konusunda Hüseyin Bey Mahallesi imamı Mustafa Hilmi imzalı pusula. [Kavala, 6 Haziran 1334]-1918-06-06
ACDCGVSC00033.jpg.jpgİstanbul sakinelerinden Ayşe Sıdıka binti Yaşar adlı genç kızın Sitanbul Darülaceze İdaresi'nde bakımına dair arzuhal.-1922-08-04
ACDCGVSC00026.jpg.jpgLaleli Evkafı'ndan yevmi 90 çift olmak üzere 2 adet duagü fodla beratının teslim edildiğine dair ilm-i haber [İstanbul, 2 Ağustos 1328]-1912-08-15
1-20 / 55
Discover
Issue Date
Browse