Sinan Ağa Cami-i Şerifi ile minaresinin tamiri için merbut 9 kıta senetin ve harcanan 141 frank 80 santimin tasdikine dair yazı. [19 Ağustos 1322]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVF00663.jpg1.09 MBJPEG
Başlık
Sinan Ağa Cami-i Şerifi ile minaresinin tamiri için merbut 9 kıta senetin ve harcanan 141 frank 80 santimin tasdikine dair yazı. [19 Ağustos 1322]
Tanım
Hanya İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1906-09-01
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52215
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACCEVF00663
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.