1-10 / 16
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00472.jpg.jpgFındık Hacı Mehmed Paşa Vakfının mütevellisi Zeynep Latife Hanım'ın resmi vekili vasıtasıyla Evkaf İdaresi ile uzlaştığına dair alınan karar.-1922-08-06
ACCEVPR00456.jpg.jpg
The Chania prefect confirms the sale of the following real estates by the evkaf.-1922-04-27
ACCEVPR00429001.jpg.jpg
Towards the director of the Chania Muslim Foundations. The applicants state that they accept the legal increase of the rent for the farm they occupy-1922-08-17
ACCEVPR00564.jpg.jpgTowards the Director of the Chania Muslim Fundations. The writer Ag. Perpirakis states that he had been informed about the rises in the rent and accepts it-1922-08-17
ACCEVPR00519.jpg.jpgTomsonaki Hüseyin ibn Ali'nin Hanya'da Hünkar Mahallesi'nde Meydanaki mevkiinde mutasarrıf olduğu evin Mehmed Emin Tahsin tarafından iştirası hakkında mukavelename.-1922-06-09
ACCEVPR00430001.jpg.jpg
Towards the administration's Director of the Chania Muslim Foundations. The applicants state that they accepts to pay the legal rise of the rent for the farm they occupy-1922-08-17
ACCEVPR00576.jpg.jpg
New inquiry [name of Newspaper of Chania]-1922-07-01
ACCEVPR00550.jpg.jpg
Aya Paraski'de Yorgi Emanuel Galanaki’nin iltizamındaki meranın yanan kısmı için tazminat olmak üzere bedeli iltizamdan 1300 frank tevkif edip vermediğinden kendisine ikamei dava etmek için Hanya Müessesatı Diniye-i İslamiye Müdüriyeti'ne mezuniyet verilmesi.-1922-06-05
ACCEVPR00436.jpg.jpg
Hanya'da vefat eden Tosunaki Hasan Efendi'nin terekesinin 11 Teşrin-i Evvel 1922 tarihinde müzayede edildiği ve İhale edilenlerin isimleri ile miktarları havi defter.-1922
ACCEVPR00049.jpg.jpgNikolaos Kousourelakis complaints to Muslim Religious Foundations' director of Chania about the non repair of the house which belongs to the Directory and of which he is a renter, despite a past notification-1922-11-24
1-10 / 16
  • 1
  • 2

Discover