1-10 / 65
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00309.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa evkafından olup Hanya'da Gazi Yusuf Paşa caddesindeki olan bir bab dükkanın Muharrem 1313-Zilhicce 1316 dönemine ait 4 senelik icaresi olan 124 kuruş 20 paranın teslim-i sandık kılındığına dair pusula. [28 Ağustos 1320]-1904-09-10
ACCEVPR00276.jpg.jpg
İcare-i müterakkime defteri. [1316]-1900
ACCEVPR00169.jpg.jpgHanyalı Fatma binti Emin Efendi Davustaki Hanım'ın Abdülhamid Efendi ibn Salih Çamlı aleyhine açtığı sahip olduğu hisselerle ilgili dava dilekçesi. [21 Kanun-i Sani 1323]-1908-02-03
ACCEVPR00314.jpg.jpgMütevellisi olduğu Alizade Hasan Ağa vakfından akaratın muhasebe aidatından dolayı sandığa olan borcu hakkında Zırvaki Emin Ağa'nın vekilinin dilekçesi. [1 Şubat 1318]-1903-02-15
ACCEVPR00007.jpg.jpg
The President of the Ewkaf asking for the lowering of the rate of the rent for the shop belonging to the wakf and located near Kule Kapisi, which is leased by K. Fatikaki due to the drop of sales.-1909-07-28
ACCEVPR00023.jpg.jpg
Saides Daryialopoulas representing herself and as legal guardian of her children and orphans of İsmail Boudouraki, and Ahmet Boudouraki, aknowledge to the heirs of the debtor.-1903-09-13
ACCEVPR00025.jpg.jpg
Saides Daryialopoulas representing herself and legal guardian of children and orphans of İsmail Boudouraki, and Ahmet Boudouraki aknowledge to the heirs of the deceaseds debtor, Huseyn Garofalaki, his Fatme daughter of Draraki, Koubra Garofalopoula.-1903-10-18
ACCEVPR00248.jpg.jpgSultan İbrahim Han Evkafı'ndan Hanya'da Ağa Camii Mahallesi'ndeki Levy Franko ibn İshak Franko'nun mutasarrıf olduğu dükkanın yarı hissesinin 3 senelik birikmiş kira bedeli olan 49,5 kuruşun makbuzu. [3 Nisan 1316]-1900-04-16
ACCEVPR00175.jpg.jpgVakıf akarlarından olup mübaşir Hacı Mustafa Bey'in taht-ı isticarındaki hanenin kiracılarını tahliyesi ile tamiri için gereken 7 kuruş 10 paranın Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [3 Teşrin-i Sani 1318]-1902-11-16
ACCEVPR00180.jpg.jpg
Letter of the proxy lawyer of the director (of Muslim Religious Foundations of Chania) asking for the dispatchment of information of the delayed payment of 'ijaredes' (rents) from the district of 'apokoronou' for the initiation of lawsuits.-1906-10-26
1-10 / 65

Discover

Issue Date